Årsrapport


Mange større bedrifter bruker sin  årsrapport i markedsføringsøyemed og legger derfor ned mye arbeid i å få en god layout og gode bilder. Det er vanlig at daglig leder gir en personlig kommentar i form av en innledning foran i årsmeldingen. Styret og ledelsen blir gjerne presentert bakerst i rapporten. Selskaper legger ofte ut sin årsrapport på egne hjemmesider, hvis dere ønsker å se eksempler på hvordan en årsrapport kan være utformet.

Farmandprisen deles ut for beste årsrapport hvert år, her finner dere inspirasjon til en god årsrapport: www.farmandprisen.no

Årsrapporten skal legges fram for og godkjennes av generalforsamlingen. Når generalforsamlingen er avholdt skal studentbedriften laste opp årsrapporten på bedriftens side i perikum.  Dette er nødvendig for at UE skal kunne godkjenne bedriften og sende ut attester.

Eksempel: Bedriftens side for Alt er bra SB Klikk knappen «Mer» nederst til høyre for å laste opp årsrapporten. Velg «Årsrapport» i nedtrekkemenyen, velg deretter «Velg fil» og last opp riktig dokument.

Når dere har lastet opp årsrapporten, mottar Ungt Entreprenørskap i deres fylke en beskjed om at studentbedriften har lastet opp årsrapporten. Da sender vi attester til samtlige deltakerne i studentbedriften. Dersom årsrapporten er ufullstendig, vil UE sette status «avviklet, ikke godkjent» og attester sendes ikke ut. Sjekk status på bedriften deres ved å logge inn på bedriftens side.