Attest og veien videre


Etter å ha drevet Studentbedrift håper vi at dere har fått et godt innblikk i hva det vil si å være entreprenør. Kanskje har dere gjort dere erfaringer som er avgjørende for videre veivalg. Uavhengig av om dere nå vil starte egen bedrift eller prøve dere som arbeidstakere - håper vi at kunnskapen og nettverket dere har bygd opp gjennom studentbedriften vil være nyttig i deres videre karriere.

Etter at dere har sendt inn årsrapporten vil dere motta attest fra Ungt Entreprenørskap. Ta godt vare på denne. Det er et viktig vedlegg til CV-en deres i deres senere karriere. En del arbeidsgivere anser det å ha drevet Studentbedrift som en meget viktig erfaring og tillegger dette stor vekt.

Hva nå? Skal dere satse videre?

altinn -har samlet det meste av det dere trenger å vite for å etablere dere som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. De har også en egen oversikt over støtteordninger i Norge.

Innovasjon Norge har en egen side for gründere, de tilbyr kurs, rådgiving, nettverksbygging, mulighet for finansiering mm:
Prøv Gründertelefonen – 800 50 789
Ide til Marked (Her lærer man om alt av støtteordninger og hvilke prosjekter som kan få støtte + møte IN rådgivere)
Hva slags finansiering kan IN tilby
Mest aktuelle tilskudd å søke på ( Etabelertilskudd/Markedsavklaringstilskudd
Vil du løse Globale Problemer?
Verktøy for forretningsutvikling
Kompetanseprogrammer for internasjonal forretningsutvikling

www.etablerer.no - inneholder en elektronisk etablererskole og en interaktiv møteplass for etablering av egen virksomhet. Tilbudet er gratis.

CONNECT Norge - en ideell stiftelse som tilbyr kostnadsfri veiledning til gründere og vekstbedrifter og kobler disse med kompetansebedrifter og investorer.

Trenger dere hjelp til hvordan tenke rundt å etablere en bedrift og hvordan man må tenke økonomi, se en tre minutters video her .

Her er 7 enkle sted for å starte AS, skrevet av Preben og Christer, gründerne bak arbeidsmaur.no

Det finnes mange steder og miljøer der unge gründere samles, en del av dem er det referert til i nettverkssiden

Inkubatormiljøene er nyttige i en oppstartsfase, se Innovasjon Norge sin oversikt her.

Dere får masse hjelp av Nyskapingsparken i Bergen, Gründerweb i Agder, Driv Inkubator i Oslo og Drammen, StartOpp Klosterøya (Telemark), Sentralen i Oslo.

Gjennom studentbedriften har dere kommet i kontakt med mange mennesker fra ulike miljøer. Dere har utviklet et nettverk som det er lurt å ta vare på. Tenk på at det blir viktig å bearbeide disse relasjonene fremover, og ikke minst kan disse kontakten være til stor nytte for de av dere som går og tenker på å etablere bedrift.

Ungt Entreprenørskap ønsker dere lykke til videre!