Bank og finansiering


bilde økonomi

Ett av de aller første spørsmålene dere må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal dere få dekket kostnadene frem til inntektene kommer?

Den vanligste måten å få finansiering i en studentbedrift er å selge andeler. Altinn har laget en Finansieringsguide som gir en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen, se pdf i høyre kolonne.

 

Startkapital er penger dere trenger for å gjøre nødvendige investeringer for å drive bedriften den første tiden. Eksempel på investeringer kan være å gjennomføre markedsundersøkelser, kontorrekvisita, messemateriell, utvikling av prototype, eller markedsføring av produktet som er nødvendig for bedriften før den har begynt å tjene penger.

Husk at bedriften maks kan ha 20 000 i startkapital fra andelssalg. 

Slik kan dere få inn startkapital:

SALG AV ANDELER
CROWDFUNDING 

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

For å åpne bedriftskonto må dere ha med følgende til banken:

  • Studentbedriftens vedtekter
  • Legitimasjon for de som skal signere/undertegne kontoavtalen
  • Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Kontoavtalen signeres av de studentene som etter vedtektene er signaturberettigede. Kontoen gjøres opp ved avvikling av studentbedriften,

Det kan være forskjellig fra fylke til fylke hvordan dere skal gå frem for å opprette og avslutte bankkonto. 

Se her for en oversikt over hvilken bank ditt fylke samarbeider med.

Se filmen der seriegründeren Bjørn Haugland forteller om strategien han har valgt for innhenting av kapital i en oppstartfase her.