BANKKONTO

Alle bedrifter trenger en bankkonto. Denne brukes til å sette inn penger dere tjener og til å betale bedriftens regninger.

For å åpne bedriftskonto må dere ha med følgende til banken:

  • Studentbedriftens vedtekter
  • Legitimasjon for de som skal signere/undertegne kontoavtalen
  • Utskrift fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)

Kontoavtalen signeres av de studentene som etter vedtektene er signaturberettigede. Kontoen gjøres opp ved avvikling av studentbedriften,

Det kan være forskjellig fra fylke til fylke hvordan dere skal gå frem for å opprette og avslutte bankkonto. 

Se her for en oversikt over hvilken bank ditt fylke samarbeider med.

Ingen forbindelse
Det er ingen relaterte objekter.