Forretningsmodell


Mens forretningsideen beskriver hva studentbedriften skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan studentbedriften skal gjennomføre det i praksis.

Arbeid med forretningsmodellen kan være avgjørende for å skille seg ut, utnytte fortrinn og lykkes i markedet. En smidig oppstart, også kalt «lean» kan hjelpe dere med å komme raskere i gang og spare dere for mye frustrasjon og tid. Her er noen tips til idé- og forretningsutvikling.

 

Når dere jobber med forretningsideen bør dere prøve å se denne gjennom kundens øyne. Når dere skal utvikle en forretningsmodell bør dere skifte til eget perspektiv på hva som skal utføres.

En forretningsmodell er kort sagt en beskrivelse av virksomhetens verdiskaping. Med "forretningsmodell" menes den måten virksomheten organiseres på for å generere inntekt basert på et produkt i et marked. Hva skal dere levere, hvordan, til hvem og hvordan ser pengestrømmene ut ? En av de vanligste malene for å beskrive forretningsmodellen er Osterwalders modell. Den beskriver virksomheten innenfor 9 områder:

1. Kundesegment (Customer Segment) 

2. Verdiløfte (Value Propositions)

3. Kanaler (Channels)

4. Kunderelasjon (Customer Relationship)

5. Inntektsstrøm (Revenue Streams)

6. Ressurser (Key Resources)

7. Kjerneaktiviteter (Key Activities)

8. Partnere (Key Partners)

9. Kostnader (Cost Structure)

Dette er tema som kan være nyttig å diskutere internt i studentbedriften for å beskrive en gjennomtenkt forretningsmodell. Innovasjon Norge har laget en skjematisk versjon, dere kan evt bruke den for å formulere deres forretningsmodell. Se kolonne til høyre, der ligger en business canvas som kan brukes til innfylling og en word-fil med de 9 elementene.

The Lean Startup er en forretningsmetode som forenklet sagt er rettet mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning. Metoden er inspirert av  lean manufacturing slik denne metoden ble utviklet og lansert av japanske bilprodusenter på 1980-tallet. Med Lean Startup kan man, om man lykkes, etablere virksomhet uten store intielle investeringer.

Steve Blank, Stanford University, skriver i denne artikkelen om hvordan utvikle sin ide og forretningsmodell - gjennom aktiv involvering av kundene:  Why the Lean Start-Up Changes EverythingDenne episoden fra Kauffman founders school.er om Lean Startup metoden som er samme metode Innovasjon Norge og flere andre rådgivere anbefaler oppstartsbedrifter å bruke.

  

Wikipedia har lagt ut mye informasjon om forretningsmodeller, Business Model, på sin engelskspråklige side. I høyre marg har vi lagt inn en oversikt over ulike forretningsmodeller sakset ut fra Wikipedia.

Alexander Osterwalder er en av de mest kjente forfatterne og foredragsholderne om temaet forretningsmodeller. Osterwalder definerer begrepet slik: Business models “allows expressing the business logic of a specific firm. It is a description of the value a company offers to one or several segments of customers and of the architecture of the firm and its network of partners for creating, marketing, and delivering this value and relationship capital, to generate profitable and sustainable revenue streams.” A. Osterwalder, Y. Pigneur, and C.L. Tucci i Communications of AIS, Volume 15, Article 18. Det ligger mye informasjon og filmer på Osterwalder sin  hjemmeside.

Business Model User Group -BMUG.no ønsker å samle et fagmiljø som kan dele erfaringer og kunnskap om forretningsmodellering. Her kan dere lese Foundr Comprehensive Guide to Business Models

Et miljø av rådgivere i Norge har utviklet firmaet Lean Business , les om lean business ti trinns metoden her

The Lean Startup er en forretningsmetode som forenklet sagt er rettet mot å redusere tiden det tar å utvikle produkter gjennom tidlig produktlansering, læring av møtet med kundene og produkttilpasning. Metoden er inspirert av lean manufacturing slik denne metoden ble utviklet og lansert av japanske bilprodusenter på 1980-tallet. Med Lean Startup kan man, om man lykkes, etablere virksomhet uten store intielle investeringer.

Steve Blank, Stanford University, skriver i denne artikkelen om hvordan utvikle sin ide og forretningsmodell - gjennom aktiv involvering av kundene: Why the Lean Start-Up Changes Everything

Thomas Hoholm, Handelshøyskolen BI, har skrevet om Forretningsmodeller i sin blogg.

Forretningsprosess.no har en artikkel om innovasjon og forretningsmodeller.

Teknisk ukeblad har hatt en serie kalt "Nyskapingsskolen", en av modulene omhandler temaet Forretningsmodell, der noen modeller blir utdypet.