Forretningsplan


Forretningsplanen beskriver og er en handlingsplan for hva bedriften må gjøre for å lykkes med forretningsmodellen. Forretningsplanen inneholder en analyse av styrker, svakheter, forbedringsområder og innovasjonsmuligheter. 

 

 "An idea might sound great in your mind, but when you put down the details and numbers, it may fall apart"  Eugene Kleiner, investor.

En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy for bedriften og skal brukes aktivt. Forretningsplanen er grunnlaget for realiseringen av en forretningsidé, og er nødvendig for og skaffe til veie den kapital som kreves for å starte og utvikle bedriften. Ved å lage en forretningsplan tvinges dere til å tenke gjennom den planlagte virksomheten.

En forretningsplan bør ikke være på mer enn 15 - 20 sider. En plan som er for omfattende kan virke skremmende, og dere  risikerer at mulige interessenter ikke vil lese den.

Forretningsplanen er et dynamisk dokument som skal revideres kontinuerlig og preges av hva forretningsideen er, hvilken kompetanse dere i bedriften allerede innehar, eller trenger, og hvilke målgrupper dere henvender dere til. Alle forretningsplaner har noe til felles, men de finnes i ulike varianter, har ulike oppsett og ulike prioriteringer.

Universitetsforlaget har utgitt en bok " Lean Business" som tar for seg forretningsplanlegging i ti trinn.

Det er lurt å se på ulike maler for å få en bredere innsikt i hva, hvordan og hvorfor skrive en forretningsplan. Kanskje ønsker veilederen deres at dere følger en bestemt mal. Vi anbefaler at dere ser under fanen "eksempler" og sjekker ut vedleggene og de nettstedene der for å finne en mal som passer best for deres bedrift.

På NM for Studentbedrifter kan dere konkurrere om Nordeaprisen -Beste forretningsplan. Der vil forretningsplanen vurderes etter følgende kriterier:

 forretningsidé og mål

 organisering av bedriften

 økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall

 marked og markedsplan

 framdriftsplan

 bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

Visma tilbyr gratis nettbasert forretningsplan.

Altinn.no har utviklet en guide med eksempler, til høyre finner dere et oppsett for disposisjon

Næringsetaten i Oslo kommune har laget et hefte om hvordan skrive forretningsplan, og en mal for mini-forretningsplan - se høyre kolonne

Se forslag til mal inkludert veiledning i høyre kolonne, word dokument Forretningsplan Mal.

Paul Iske har skrevet en artikkel om det å skrive forretningsplaner og så utføre planen: "Even the best laid plans...."