Fra idé til forretningsidé


 

For å formulere en forretningsidé bør dere tenke gjennom følgende:
Hva skal vi selge?
Hvilket behov hos kunden skal vi dekke?
Hvem skal vi selge til?
Hva er vår spisskompetanse?

En god forretningside bør se slik ut:

[xxxxSB] betjener [sett inn kundesegmentet] som har behov for [kundesegmentets viktigste behov] fordi [sett inn deres spisskompetanse]
(fra boka Lean Business, Universitetsforlaget)

Hva vil dere, hvilket mål har dere og hvordan vil dere komme dit?

Før dere lager en forretningsidé må dere ha en idé. Kanskje dere har en allerede, mens andre må bruke fantasien å komme opp med en idé dere kan jobbe videre med i studentbedriften. For mange er den kreative fasen den mest utfordrende. Vårt råd er at alle i studentbedriften er med i idéutviklingsfasen. De gode ideene blir sjelden til på enerom og denne fasen danner grunnlag for hele bedriften og gjør at alle føler eierskap. Skal dere lykkes er det helt avgjørende hvor god forretningsideen deres er, så før forretningsideen spikres må alle dens sterke og svake sider ha blitt vurdert og dere bør foreta en behovs-  og markedskartlegging. Forretningsideen bør være litt «vid», det vil si at den ikke må være for detaljert. Pass på at forretningsideen innholder beskrivelse av hvordan dere skal skape verdier.

I høyre kolonne finner dere oppgaver som kan brukes i forbindelse med utvikling av idé, en enkel skrivebordsundersøkelse for å avgrense og realitetsorientere, og noen eksempler på tidligere studentbedrifters forretningsideer.

Les også artikkelen "Slik skapes fremragende ideer" av Arne Carlsen, Handelshøyskolen BI eller tips fra Pål Johan Karlsen,  Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø om å dagdrømme litt underveis i prosessen

Alle studentbedrifter må ha en forretningsidé. Forretningsideen innebærer strategiske valg om hvilke markeder dere vil betjene og hvilke behov dere vil dekke. Det er viktig at dere har en klar oppfatning om dette før dere starter opp. Altinn, som er et offentlig nettsted der dere finner mye relevant informasjon om oppstart av bedrift, har lagt ut en del gode tips om oppstartsfasen  her.

Hvis dere trenger innspill til metoder for hvordan utforme en forretningsidé kan dere finne eksempler på Gamestorming"A playbook for innovators, rule-breakers and changemakers".

Hvis dere vil lese mer om metoder for kreativitet og idéutvikling har Erik Lerdahl, leder av Slagkraft AS ledes av Erik Lerdahl utgitt boken Slagkraft.

I boka Fra idé til ny virksomhet - en håndbok for nye vekstselskaper, finner dere mye relevant infomasjon, se kapittel 2 for mer om utvikling av forretningsidé.

Det ligger mye stoff om forretningsideer på nett, her er en som tar for seg de ulike fasene for utvikling: http://www.nyttig.net/penger/forretningsideer.