Markedsplanlegging


bilde markedsplanlegging

Dere har nå utviklet en forretningside, men kan dere beskrive markedet for produktet? Hvordan skal dere nå dette markedet? Markedsplanlegging er å utvikle helhetlige og strukturerte markedsplaner som fundament for studentbedriftens samlede salg- og markedsaktiviteter. Hvordan skal dere levere det kunden venter og vil ha? Som en hjelp på veien tilbyr Visma gratis nettbutikk og hjemmeside til alle studentbedrifter tilknyttet UE. Programmet heter Visma Webshop + og bestilles her

De fleste gründere er veldig begeistret for sitt produkt, og har tro på å lykkes. Mange glemmer å tenke på at de er avhengige av at noen skal kjøpe produktet for at ideen skal bli en suksess,les en artikkel om fallgruvene her.

Markedsplanlegging er viktig, også for studentbedrifter. Dere har kanskje ikke mulighet til større økonomisk og arbeidsmessig innsats - men tenk allikevel nøye over markedsføringens rolle i bedriften. En studentbedrift kan være salgsorientert og ha større eller mindre grad av kompleksitet knyttet til salgsoppgavene. Noen studentbedrifter er mer organisasjonsorientert andre produktorientert, uansett bør dere ha en markedsplan.

I en markedsplan må dere:

1. Definere konkurransesituasjonen

2. Gjøre en bransjenalyse

3. Utføre en konkurrentanalyse

4. Gjennomføre kundeanalyse

5. Lage prognoser

Se også Erlend Førsunds blogg:   http://www.markedsheltene.no/

 

Oslo Kommune, Næringsetaten, Servicekontoret for næringslivet, Akershus fylkeskommue og Innovasjon Norge har gitt ut et hefte: "MARKEDSFØRING AV EGEN BEDRIFT" som tar for seg:

- Hva er markedsføring
- Markedets betydning
- Markedsanalyse
- Markedsstrategi
- Markedskommunikasjon
- Distribusjon
- Markedsplan
- Huskeliste for utarbeidelse av markedsplan

Markedsføring handler i all hovedsak om hvordan du kan gjøre din bedrift synlig for dine potensielle kunder. Markedsføring kan foregå på mange ulike arenaer og i mange ulike kanaler. I tillegg til de mer tradisjonelle formene for markedsføring, som nyhetsbrev og reklame, kan det lønne seg å tenke kreativt og annerledes.  Les mer på Innovasjon Norge sine nettsider. 

For å drive markedsføring på nett trenger dere et domenenavn, dett kan brukes til websider, blogger, og e-postadresser. Les hvordan dere kan skaffe domenenavn her.

Visma tilbyr gratis og profesjonell nettbutikk, Visma Webshop+ , bestill her. Få hjelp med Visma Webshop + i Visma Mamut Community

Ungt Entreprenørskap har sammen med Handelsteknisk avdeling ved Innovasjon Norge utviklet et hefte til dere som ønsker å utforske internasjonale forretningsmuligheter. Dere vil finne nyttig informasjon, tips og råd om hva dere må ta hensyn til når dere skal foreta handel over landegrensene.

Innovasjon Norge bidrar med råd og veiledning til bedrifter som søker internasjonalt, dere finner mer informasjon på INs hjemmeside " Ut i verden"

En av prisene på NM for studentbedrifter heter "Ferdprisen for best internasjonale potensial", der følgende vurderingskriterier legges til grunn:

  • Representerer ideen/produktet/teknologien et tilstrekkelig stort kommersielt potensial til å rettferdiggjøre nødvendig utviklingsinnsats?
  • Er betalingsvillighet for produktet eller tjenesten, også internasjonalt, sannsynliggjort?
  • Er det sannsynlighet for vekst i det aktuelle markedet, også internasjonalt, og har bedriften en ambisiøs og realistisk plan for sin vekst – også utover Studentbedriftens levetid?
  • Er produktet/tjenesten og bedriften skalerbar, dvs. stiger inntektene relativt sett raskere enn de faste kostnadene ved økt volum?
  • Gis det gode vurderinger av aktuelle distribusjonskanaler eller etablering og bruk av slike?
  • Er mulige partnere i verdikjeden identifisert? Hvilke kriterier legges til grunn for å for å velge dem?
  • Er risikoaspektene identifisert og vurdert håndterbare, og forsvarer avkastningspotensial risikonivået?
  • Viser ledelsen nødvendig handlekraft og pågangsmot?

Profilering, det å skape og opprettholde en identitet og omdømme av et foretak, organisasjon, destinasjon eller produkt. Det vil kunne ha en positiv innvirkning på interne relasjoner så vel som på relasjoner til kunder og andre forbindelser i tillegg til foretakenes egne produkter. Produktprofilering bidrar til å skape produktets identitet og image og gjøre det gjenkjennelig som et attraktivt alternativ til konkurrerende produkter. Markedskommunikasjon benyttes til å vedlikeholde bedriftens og produktenes omdømme og relasjoner til marked og samfunn. Kilde: Store Norske Leksikon

En viktig del av profileringen skjer via markedskommunikasjon, som kan være i form av

- Reklame (annonsering i trykte og trådløse medier, ytre og indre emballasje, TV- og kinoreklame, brosjyrer, plakater og foldere, audiovisuelle og digitale medier; mobiltelefon og Internett)

- Holdningspåvirkning, å bruke tidsbegrensede midler for å fremme kjøp eller salg av produktet deres (vareprøver, messer og utstillinger, demonstrasjoner, underholdning, rabatter og lavpristilbud)

- Samfunnsinformasjon/PR, dere kan bruke ulike former for informasjonsvirksomhet med tanke på omdømme til studentbedriften og produktet deres (se også etikk og miljø), tenk pressemeldinger, årsmeldinger, foredrag, seminarer, lobbyvirksomhet, bedriftsavis, arrangementer.

- Personlig salg: møte kunder ansikt til ansik for å presentere et produkt, besvare spørsmål, skaffe ordre og sørge for at forventningene blir tilfredsstilt. Eksempler: Salgspresentasjon, salgsmøter, motivasjons- og bonusordninger, vareprøver, messer etc.

- Direkte og indirekte markedsføring/salg: Bruk av post eller Internett for å kommunisere direkte med, søke respons fra eller eller dialog med mottakere i utvalgte målgrupper. Eksempler: kataloger, telefonsalg, e-handel/netthandel, sponsing av fotballag osv. (Kilde: Store Norske Leksikon)

For å drive profilering på nett trenger dere et domenenavn, dett kan brukes til websider, blogger, og e-postadresser. Les hvordan dere kan skaffe domenenavn  her.

På NM for Studentbedrifter kan dere konkurrere om prisen for beste profilering.

Juryen la i 2013 disse kriteriene til grunn for sin vurdering:

 I hvilken grad studentbedriftens profilering er synliggjort i strategien

 Hvilke virkemidler for markedsføring og branding bedriften har benyttet, og begrunnelse for valg av virkemidlene

 Hvorvidt profileringen bygger opp under og forsterker bedriftens virksomhetsidé