Rettigheter og beskyttelse


Er forretningsideen deres så unik at den bør beskyttes?

Det er noen ganger nødvendig å beskytte forretningsideen, slik at andre bedrifter ikke kan kopiere eller markedsføre samme vare eller tjeneste i konkurranse med dere. Dere kan på ulike måter beskytte ideen juridisk, eller gjennom å ta ulike praktiske grep for å hemmeligholde og beskytte den. Det kan være lurt å sette seg inn i hva som menes med  patent, varemerke - og designregistrering, og diskuterer om dette er aktuelt for deres studentbedrift.

Med rettslig beskyttelse vil dere kunne:

  • Offentliggjøre forretningsideen på en trygg måte.
  • Ifølge loven anerkjennes som eier av forretningsideen.
  • Tjene på kommersiell utnytting av forretningsideen.
  • Hindre eller avskrekke andre fra å bruke ideen uten deres tillatelse.

 Patentstyret har utarbeidet en patentbrosjyre som gir innsikt i fordelene et patent kan gi både økonomisk og strategisk. Brosjyren gir en enkel oversikt over patenteringsprosessen. 

IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights, eller på norsk: immaterielle rettigheter.

Det refererer til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner. IPR inkluderer industrielle (registrerbare) rettigheter (patent, varemerke og design) og åndsverk, opphavsrett, domener, forretningshemmeligheter med mer.

Patent, varemerke- og designbeskyttelse er de tre vanligste formene for IPR. Her kan dere lese mer om dette:

http://patentstyret.no/no/

http://www.innovasjonnorge.no/no/Nyheter/na-gjor-vi-det-enklere-for-bedrifter-a-handtere-sine-verdier/#.VQrdbo6G98E

Mandy Habermans revolusjonerende produkter ble tidlig kopiert av store internasjonale selskaper. Hun tok de til retten i USA og Europa, og vant takket være god patentering og IPR! se henne snakke om prosessen her

Patentstyret er en statlig etat under Nærings- og handelsdepartementet.

Patentstyrets hovedoppgave er å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer. De arrangerer kurs og holder foredrag om betydningen av industrielle rettigheter. I tillegg utfører de ulike typer forundersøkelser. Her skaffer de kunder oversikt over teknologiens stilling på oppgitte områder, gir forhåndsvurderinger av ideer til patenter, varemerker og design, og overvåker bestemte aktiviteter eller aktører på oppgitte områder.

Patentstyret tilbyr et bredt spekter av kurs og frokostmøter innenfor patentering, varemerker og design. Her kan dere lære mer om hvordan immaterielle verdier og rettigheter kan styrke virksomheten deres.

På Patentstyrets hjemmesider finnes det god informasjon om patent, varemerke- og designbeskyttelse, og dessuten kan dere søke etter produkter og tjenester som allerede er rettslig beskyttet: https://dbsearch2.patentstyret.no/ 

Konfidensiell informasjon og taushetserklæringer

Selv om konfidensiell informasjon ikke dekkes av noen lovfestede IPR, er den tett forbundet med, og ofte ansett som, immateriell eiendom.

Den vanligste formen for beskyttelse av konfidensiell informasjon er en taushetserklæring. En slik erklæring kan beskytte dere ved at den dokumenterer andres løfter om ikke å bruke eller videreformidle informasjon om ideen deres. Alle som bryter vilkårene i en taushetserklæring, risikerer rettsforfølgelse.

En taushetserklæring kan gi dere økt beskyttelse i alle faser av idéutviklingsprosessen – uansett hvilke andre former for IPR dere har, og selv lenge etter at oppfinnelsen deres er ute på markedet.

På nettet finner dere mange forslag på taushetserklæringer. UE har laget et forslag til en enkel erklæring som kan lastes opp til høyre på denne siden.