Sosialt entreprenørskap


Sosialt entreprenørskap er en form for entreprenørskap som handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold (Wikipedia)

 

Sosialt entreprenørskap bidrar med innovative løsninger på viktige samfunnsutfordringer. I motsetning til tradisjonelt sosialt engasjementet, som gjerne er tuftet på frivillig arbeid og veldedighet, er sosialt entreprenørskap bygd opp rundt og basert på forretningsmessige prinsipper.

Norge er et rikt samfunn med et velutviklet velferdssystem. Likevel ser vi flere felt som trenger innovativ tenkning og nye metoder for at utfordringer skal kunne løses. Rusmisbruk, kriminalitet, psykisk sykdom, fattigdom, manglende integrering og manglende mulighet til å utvikle sine evner, er noen av de områdene en sosial entreprenør kan gå løs på og bidra med bedre resultater. En sosial entreprenør vet hvor viktig det er å ha fokus på økonomi og god forretningsskikk i tillegg til et stort sosialt engasjement. (Hentet fra Ferd Sosiale Entreprenører – www.ferd.no )

Samfunnsinnovatørene, som er et bloggmagasin som handler om mennesker som bruker innovasjonsmetoder og åpenhet for å løse samfunssutfordringer,  har også sin versjon av hva sosialt entreprenørskap er

Utredning om sosialt entreprenørskap.

DAMVAD har på vegne av Nærings- og handelsdepartementet gjennomført en analyse av norske sosiale entreprenører for å undersøke hvilken rolle sosialt entreprenørskap potensielt kan spille i den norske velferdsstaten.

En rapport som definerer Sosialt Entreprenørskap og har mange eksempel på bedrifter : Utredning om sosialt entreprenørskap

Universitetet i Oslo tilbyr et eget studieprogram om sosialt entreprenørskap

På NM for Studentbedrifter kan studentbedriftene konkurrere om prisen BESTE SOSIALE ENTREPRENØR

Kriterier til vurdering:

1.  kort beskrivelse av samfunnsproblemet de skal løse og hvilket mål de setter seg innenfor dette

2.  hvordan kan de vise fremgangen innenfor det samfunnsproblemet de jobber med – gjerne med en beskrivelse av tilstanden nå (nullpunkt) og hvilket nivå de ser for seg og nå.

3.  hvordan bedriften kan vise til både samfunnsmessig endring og fremtidig økonomisk overskudd

Unicus – www.unicus.no
For å få jobb i konsulentvirksomheten Unicus må du ha diagnosen Aspergers (Autisme). Diagnosen fører med seg et svært høyt detaljnivå, og passer av denne grunn perfekt for testing av ulike datasystemer for kunder fra offentlige og private virksomheter. At de ansatte i ikke liker seg så godt i sosiale settinger fører til at det blir lite pauser og høy intensitet.

PS: Hotell – www.pshotell.no
Nyåpnet designhotell (2012) på Vulkan i Oslo. Her har de fleste ansatte behov for arbeidstrening før de kan gå ut i en ordinær jobb. Spennende hotell med svært høy kvalitet i alle ledd, samtidige som det er en fantastisk arena for ansatte som av ulike grunner trenger arbeidstrening for å få sin første jobb, eller for de som har som mål å komme tilbake til ordinært arbeid.

Aball http://aball1.com/
Gladiator GT (Aball1) er en sosial virksomhet som gjennom kombinasjonen av fysisk aktivitet og faglig læring bidrar til å forbedre utsatte barn og unges livsvilkår. Produktet Aball1 er et nytt sosialt og teoretisk læringsverktøy med tall og bokstavballer. Verktøyet gjør det mulig å motivere barn, unge og voksne til å delta aktivt i undervisning gjennom felles oppgaveløsning. På denne måten forebygges sosiale problemer f.eks. for barn som blir mobbet, er overvektige eller er faglig utfordret i skolen.

=Oslo - http://erlikoslo.wordpress.com/
Kanskje Norges mest kjente sosiale entreprenør. Gatemagasinet fungerer som et talerør for vanskeligstilte og sosialt utstøtte, samtidig som vanskeligstilte får muligheten til å tjene noen kroner gjennom å være selgere av =Oslo. Selgerne kjøper bladet for kr 25, og selger det for kr 50. =Oslo, som startet opp i 2005 er et non-profit magasin, det vil si at magasinet ikke har gevinstkrevende eiere.

ASFALT http://www.gatemagasinetasfalt.no 
ASFALT er et gatemagasin som selges i Stavanger av mennesker med ruserfaring,  og er i en vanskelig livssituasjon. Selgerne kjøper bladet for kr. 25,- og selger det videre for kr. 50,-  Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

Klar http://www.klar.as/
Gatemagasin i Kristiansand

 

Fifteen - http://www.fifteen.net/
Jamie Oliver's Fifteen er en svært god restaurant I London, som samtidig gir arbeidsledige ungdom en ny sjanse til en bedre fremtid. Overskuddet fra restauranten går til et eget veldedighetsfond

Toms – http://www.toms.com
Kjøp ett par sko og betal for to.Grunnleggeren av Toms var på reise i Argentina i 2006, og ønsket å gjøre noe for fattige barn som ble hindret i skolegang og arbeid på grunn av at de ikke hadde sko. Dette var bakteppe for at TOMS ble etablert. Kundene kjøper to par sko. Den ene får de med seg, det andre går til et fattig barn som trenger sko. I dag er Toms en stor bedrift og selger millioner av skopar per år, og dermed får mange millioner barn gratis sko.

Film om Unicus på NRK Nyheter:  http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/303179/