Stiftelsesmøte og registrering


https://www.youtube.com/watch?v=b43dxf2bFE8 

For å få godkjent studentbedriften må du: 

1. Betale registreringsavgift kr. 500. 

2. Last ned og signere “Avtale mellom daglig leder og UE” 

3. Registrer bedriften i Brønnøysundregistrene, husk at informasjonen som oppgis der må stemme med “stiftelsesdokumentet”. Særlig viktig å oppgi samme adresse og stiftelsesdato”. 

4. Husk å signere registermelding i  altinn .no. Obs! dette er ikke det samme som å sende melding. Det siste dere gjør før gjennomført prosess er å signere registermelding. 

                                                      

Skal du starte bedrift i Norge må dette meldes til Brønnøysundregistrene som tildeler bedriften et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som skal oppgis ved for eksempel opprettelse av en bankkonto, på salgsfakturaer, henvendelser til offentlige myndigheter og oppgaver av økonomisk art som skal leveres på vegne av organisasjonen.

Første steg i oppstart av bedrift er å ‘stifte’ bedriften. Her følger trinn for trinn hvordan dere skal gå fram for å stifte en studentbedrift og hvordan dere melder fra til Brønnøysundregistrene om at dere har stiftet en bedrift slik at dere får et organisasjonsnummer. Se også presentasjon i høyre kolonne.

1. Forberedelser før stiftelse og registrering

Alle studentene som deltar i studentbedriften må registrere seg hos Ungt Entreprenørskap, se her for innlogging og registrering. Veilederen deres må også registrere seg i det samme systemet, og det er en fordel om mentor gjør det samme.
Før dere starter med å stifte og registrere studentbedriften hos Ungt Entreprenørskap må dere ha følgende detaljer klare:

  • Navn på Studentbedriften (må inneholde enten SB eller Studentbedrift)
  • Hvilke roller dere ønsker å ha i studentbedriften, bruk tid på å avklare rollefordelingen. Les mer om rolle og ansvar her.
  • Navn og adresse på studiestedet. Hvis dere kommer fra ulike studiesteder skriv inn adressen til studiestedet der studentbedriftens veileder er ansatt.
  • Dersom mentor ikke har registrert seg hos Ungt Entreprenørskap må dere ha klart mentors navn, mobilnummer, epost, arbeidssted og stillingstittel, dere kan registrere vedkommende selv.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen (maks 250 tegn), bruk tid på denne formuleringen – se mer her.
  • Bestemt dere for hva et eventuelt overskudd i Studentbedriften skal anvendes til. Tenk gjennom konsekvensene av valget.
  • Bestemt dere for hvem av studentene som skal ha signaturrett. Signaturrett betyr hvem som skal ha fullmakt til å skrive under på viktige avtaler og dokumenter, på vegne av Studentbedriften. Vi anbefaler to styremedlemmer i fellesskap. Flere banker krever at det er to personer som har signaturrett, sjekk det  her

 2. Stiftelsesmøte og registrere studentbedriften hos Ungt Entreprenørskap.

Alle stifterne (deltakerne i studentbedriften) må være til stede på stiftelsesmøtet og under registreringen. Dere må utføre registreringen på PC eller Mac.
Velg ut en av dere som bruker sin MinId eller BankId og som studerer på samme sted som veilederen.
Logg inn på Ungt Entreprenørskap sitt registreringssystem ( logg inn) og klikk på 'ny bedrift'
Fyll inn i feltene. Merk; når dere skal fylle inn fagområde legg inn hvilket fagområde dere studerer innen.
Dere legger inn deltakerne i bedriften, hvilke roller dere har og hvem som har signaturrett. Formuler forretningsideen på en så presis måte som mulig. Hvordan dere skal fordele et eventuelt overskudd skal også legges inn.
Informasjonen dere legger inn vil kreere stiftelsesdokument og vedtekter. Last disse ned til lokal maskin (pdf), dere trenger dem når dere skal registrere studentbedriften hos Brønnøysund for å få organisasjonsnummer.

3. Sende melding til Brønnøysund 

Logg inn på studentbedriftens side på ue.no. Klikk på knappen ‘Send melding til Brønnøysundregistrene’ nederst.  Dere kommer da til en side der dere kan registrere studentbedriften i Altinn.
Her må dere legge inn en del informasjon om studentbedriften, og velge kontaktperson for bedriften (den som skal motta informasjon fra Altinn). Vi anbefaler å legge inn mobilnummer.
Når dere har lagt inn all informasjon, trykk på knappen Signering av skjemaet, og så Kontroller melding. Dere blir bedt om å laste opp vedtektene og stiftelsesdokumentet. Klikk på ett av dokumentene, for eksempel «vedtekter». Klikk på vedleggstype «vedtekter», velg fil og legg til. Klikk «NESTE» for å lagre fila. (VIKTIG å klikke neste – ellers blir ikke fila lagret). Velg «nytt vedlegg» - og deretter «stiftelsesdokument» (gjentar prosedyren som over).
Velg Send signering til Altinn. NBNB! VÆR oppmerksom på at å sende skjemaet til signering IKKE ER DET SAMME SOM Å SIGNERE!! Etter at skjemaet er sendt til signering må dere signere via meldingsboksen i Altinn.
Kontaktpersonen vil få varsel: Du har en melding i meldingsboksen i Altinn som må signeres. Gå til meldingsboksen i Altinn.
Finn Registermeldingen for studentbedriften – og åpne denne. Åpne skjemaet og les gjennom. Gå tilbake til meldingsboksen. Åpne Registermeldingen igjen, og klikk på knappen «Signer og send inn» som er helt nederst til høyre. Når du har klikket «Signer og send inn» så går det en melding til saksbehandler i Brønnøysund.

4. Fullføring

Dere kan fortsette å utvikle bedriften deres mens dere venter på registerutskrift med organisasjonsnummer. 
Daglig leder i studentbedriften skal signere ‘Avtale daglig leder og UE’, og ferdig signert avtale skal lastes opp på studentbedriftens side på ue.no
Dere skal også betale 500kr i registreringsavgift, gå på studentbedriftens side (ue.no) og følg instruksjonen som står under Betalingsinformasjon på studentbedriftens side på ue.no.
Når dere har mottatt organisasjonsnummeret, kan dere åpne bankkonto i studentbedriftens navn. Hvem som skal være med i banken og hvilke dokumenter dere må ha med finner dere her.

5. Endring av bedriftsnavn og/eller kontaktperson

Dersom studentbedriften har behov for å endre bedriftsnavnet og/eller kontaktperson etter at studentbedriften er godkjent og har fått organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, så må dette meldes inn til Brønnøysundregistrene. I høyremenyen finner dere et dokument som beskriver hvordan endringer meldes inn.