Bankkonto for ungdomsbedrifter i Agder

Sparebanken Sør er hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i Agder. Gjennom dette samarbeidet har Sparebanken Sør gjort det enkelt for elever å opprette bedriftskonto og nettbank gratis, samt få gebyrfritt bankkort for sine ungdomsbedrifter, selv om alder på elever kan være under 18 år.

Logo

Ungt Entreprenørskap Agder oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å opprette sin bankkonto i Sparebanken Sør.

Slik gjør man det gjennom 4 enkle trinn: 

 1. Ungdomsbedriften søker om å bli bedriftskunde via hjemmesiden til Sparebanken Sør her. Skriv inn etterspurt informasjon i skjema og send inn følgende vedlegg i neste steg:
  • Ungdomsbedriftens vedtekter
  • Firmaattest fra Enhetsregisteret i Brønnøysund
  • Avtale med ansvarlig lærer for ungdomsbedriften
 2. Sparebanken Sør oppretter ungdomsbedriften som bedriftskunder
  • De to elevene med signaturrett i ungdomsbedriften (disse er navngitt i deres vedtekter) må legge seg til som kunder i banken her. Dette er kun en formalitet for å kunne lage en bedriftskonto og betyr ikke at dere må bytte deres private bankforbindelse.
  • Sparebanken Sør vil etterspørre dokumentasjon som eventuelt måtte mangle
  • Nå skal lærer signere godkjenning av konto for ungdomsbedriften med sin BankID. Følg informasjon som kommer på e-post.
 3. Ungdomsbedriften får beskjed om å møte opp i nærmeste bank for å legitimere seg og signere på dokumenter dersom de er under 18 år. De ungdomsbedriftene der begge kontaktpersoner er over 18 år kan signere via BankID her.
 4. De to med signaturrett inviteres til banken for å signere bankpapirene. Dere må møte opp sammen. Husk at kun pass er gyldig legitimasjon!

Bankkonto blir opprettet og er tilgjengelig for ungdomsbedriften så fort alle dokumenter er signert. Man kan også få tilgang til gebyrfritt bankkort for sin bedrift.  

Kontakt Ungt Entreprenørskap Agder:

Tharald T. Lundvall
E-post: tharald.lundvall@ue.no
Mob: 91312610