Bankkonto for ungdomsbedrifter i Akershus

Etter at bedriften er formelt etablert (dvs. mottatt organisasjonsnummer fra Brønnøysund) kan dere opprette bedriftskonto hvor dere kan sette inn penger dere tjener og betale bedriftens regninger.

Dere står fritt til å benytte den banken dere ønsker, men vi i UE Akershus har en avtale med Nordea om  åpning av bedriftskontoer for elev-, ungdoms- og studentbedrifter.

På linken over står det beskrevet hvilke dokumenter dere må fylle ut, hvor dere skal sende dem og hvordan dere skal forholde dere for å få legitimert dere i banken. Merk at det er forskjell i rutinene for de ulike bedrifts typene.

Dere kan få informasjon om alle deler av prosessen på Nordeas informasjonstelefon 232 06002. Her kan dere også avtale tid for legitimering i et av bankkontorene til Nordea i Oslo. Fortell at det gjelder etablering av konto for ungdoms- eller studentbedrift. 

Kundeprofilskjemaet er det samme som benyttes av alle kunder og kan være utfordrende å fylle ut. På Nordeas nettsider kan dere få hjelpe til dette digitalt av Nordeas chatbot NOVA.

Søknadsskjemaet og kundeprofilskjemaet signeres av de elever/studenter som etter vedtektene er signaturberettigede. Se punkt 4c i deres vedtekter om hvem som har signaturrett. Kontoen gjøres opp ved avvikling bedriften.

Økonomiansvarlig eller andre som bedriftseierne/deltakerne bemyndiger ved å inngå avtale med banken, kan disponere konto alene blant annet via Nettbank Bedrift og/eller Bedriftskort med Visa.

For spørsmål knyttet til UE i forbindelse med etablering av bankkonto i Akershus ta kontakt med: 

Sanne

 
Sanne Skjørland, Rådgiver
E-post: sanne@ue.no
Mobil: 0047 951 49 907

 

Fordelene med Bedriftskonto

  • Enkel og oversiktlig.
  • Det koster ingenting å åpne kontoen og det er ingen kontoholdsgebyr.
  • Dere kan ta ut og sette inn penger i Nordeas kontorer uten kostnader.
  • Tilgang til betalingsprodukter, som Nettbank Bedrift og Bedriftskort med Visa, tilknyttet Bedriftskontoen.