Bankkonto for ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal

Bankkonto for Ungdomsbedrift (UB) – i Møre og Romsdal

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR) tilbyr ungdomsbedriftene banktjenester i samarbeid med Sparebanken Møre. Dersom dere ønsker bankavtale hos andre banker, ber vi dere ta direkte kontakt med dem ved spørsmål om opprettelse og avvikling.

 

Sparebanken Møre tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en ungdomsbedrift (UB) – gratis.

Bedriftskonto UE

Alle Ungdomsbedrifter i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, kan GRATIS opprette Bedriftskonto UE hos Sparebanken Møre.

Dere får dette

 • gratis etablering av konto
 • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
 • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
 • gratis opprettelse og bruk av Nettbank
 • personlig rådgivning

Som kunde i banken får dere tilgang til erfarne rådgivere. Sparebanken Møre vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for små bedrifter, og vil gjøre sitt for at dere skal få en god start som unge entreprenører.

Slik oppretter dere Bedriftskonto UE

 • Kontakt Sparebanken Møre FØR dere kommer i banken. Dere kan ta kontakt på tlf 70 11 30 00 eller e-post kundeservice@sbm.no og avtale møte med banken. Husk å si at det gjelder etablering av Bedriftskonto UE for ungdomsbedrift.
 • To personer, det vil si de som i følge bedriftens vedtekter har signaturrett, må møte opp i banken for å etablere kundeforholdet, dvs. å signere på selve kontoavtalen.
 • Økonomiansvarlig eller andre som har myndighet fra bedriftseierne kan etter avtale med banken, disponere bedriftskontoen alene via Nettbank. Disse må også møte opp i banken.
 • Konto for Ungdomsbedrift opprettes på organisasjonsnummer dere har fått fra registrering i Brønnøysundregisteret.

Dette MÅ DERE TA MED I MØTE med rådgiveren i banken*

 • Kopi av Ungdomsbedriftens vedtekter, inkludert hvem som evt. skal disponere nettbank.
 • Gyldig legitimasjon for alle elever som skal signere kontoavtalen og disponere nettbank. Banken godtar pass og bankkort.
 • Utskrift fra Brønnøysundregisteret.

Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.

Avslutning av konto

Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved skoleårets slutt – senest 1. juli.

 

Velkommen som Bedriftskunde Ungt Entreprenørskap!

 

Tlf 70 11 30 00

sbm.no/engasjert

E-post kundeservice@sbm.no