Bankkonto for ungdomsbedrifter i Telemark

Sparebanken Sør er hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Telemark. De er opptatt av at du som gründer, leder eller medarbeider i morgendagens næringsliv utvikler gode ferdigheter innenfor økonomisk styring.

Alle UBer kan opprette gratis konto hos Sparebanken Sør og får da: 

  • Driftskonto: til å sette inn penger på
  • Nettbank: til å betale regninger og holde orden på økonomien i UBen (spesielt for Sparebanken Sør)

For å opprette en bankkonto må dere sende inn følgende til banken: (følg link i bunn) 

  • Protokoll fra stiftelsesmøtet (signert av alle stifterne)
  • Kopi av bedriftens vedtekter
  • Bekreftelse på organisasjonsnummer fra Brønnøysund
  • Avtale med ansvarlig lærer for bedriften
  • Bekreftet kopi av pass for lærer og kontaktperson

UE Telemark har en samarbeidsavtale med Sparebanken Sør og dere kan lese mer om hvordan dere oppretter bedriftskonto på   Sparebanken Sør sine nettsider.

Dere står fritt til å benytte andre banker dersom dere ønsker det.