Årsmøte 2015

Finnmark · 25.mars 2015

Innkalling og informasjon i arkfanene nedenfor.

Kommer etter avholdt årsmøte.

Medlemmer og samarbeidsparter
Vadsø,24. januar 2015

 

                                                                      

Innkalling til Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Finnmark 25. mars 2015

Vi innkaller herved til Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Finnmark onsdag 25. mars 2015.

Årsmøtet er Ungt Entreprenørskap Finnmarks høyeste organ.

Saksdokumenter sendes de påmeldte årsmøtedelegatene to (2) uker før årsmøtet, samt publiseres på www.finnmark.ue.no.

 

Saker til årsmøtet

1) Årsberetning og regnskap

2) Valg av tillitsvalgte, revisor og valgkomité

3) Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

4) Medlemskontingent

 

Andre saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 6. mars 2015.

 

Årsmøtet blir avviklet I 1etg.  «Banken»- Hermetikken næringshage Tollbugata 16, 1. etg, Vadsø, kl 1100 – 1300.

Vennligst gi beskjed om hvem som møter innen 6. mars

 

Vel møtt og vennlig hilsen

Ungt Entreprenørskap Finnmark 

Svein Tore Dørmænen                                   Randi Gj. Vorren

- styreleder -                                                - daglig leder -