EB-messe Sandfallet skole, Amfi Alta

Finnmark · 02.februar 2016

9. trinn ved Sandfallet ungdomsskole deltar i det nasjonale prosjektet "Grønt og Genialt!".
I oktober 2015 hadde de Innovasjonscamp (IC) med fokus på forbrukssamfunnet vi er en del av. Med bakgrunn i denne IC'en, de ideene og løsningene de kom fram til, har de nå etablert Elevbedrifter (EB) og er klare for å presentere dette ved skolens egen EB-messe 2. februar 2016. Det vil konkurreres i ulike kategorier, og det skal kåres en vinner av "Beste Grønt og Genialt EB".

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • tenke og jobbe kreativt
  • samarbeide og fungere i team
  • stole på seg selv
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk