Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter, Alta

Finnmark · 17.februar - 18.februar 2016

Velkommen til årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter i Altahallen i Alta!

Se produkter og tjenester du ikke trodde fantes!

Onsdag 17. februar samles Ungdomsbedrifter fra Finnmark i Altahallen for å vise fram og selge sine produkter. Dette er årets store begivenhet for elever fra alle Finnmarks videregående skoler, som driver Ungdomsbedrift.

På messa vil man ifølge daglig leder i Ungt Entreprenørskap Randi Gjevestad Vorren se Framtid – Samspill – Skaperglede i praksis. Våre flotte Finnmarksungdommer vil gi dere et innblikk i det spennende året de har hatt med Ungdomsbedriftene sine. Vi kan derfor love dere engasjerte elever med kreative og spennende bedrifter, samt et bredt spekter av produkter og tjenester.

Påmeldingsfrist tirsdag 15. desember kl. 23.59

Innlevering av konkurransemateriell fredag 15. januar kl. 12.00

Vedlagt ligger oversikt over når UBene skal inn til jury for intervju og når de skal på scenen for å presentere. Gjør oppmerksom på at UBene også har anledning til å øve seg på scenepresentasjonen, det gjør de rett etter å ha vært inne til intervju.

Med forbehold om endringer

 

Vedlagt finner dere kart over utstillingsområde. Her kan der se hvilket standnummer dere har fått. Gjør forøvrig oppmerksom på at det ikke lar seg gjøre å bytte stand. 

Med forbehold om endringer

 

Velg kategori for opplasting av dokumentasjon i de ulike kategoriene Ungdomsbedriften deltar i.

Merk dokumentene slik: Ungdomsbedriftens navn - Kategori.

Eksempel på merking: Flex UB-Beste UB

Lykke til!

Last opp dokumentasjon Beste brosjyre

Last opp dokumentasjon Beste Forretningsplan

Last opp dokumentasjon: Beste IA-bedrift

Last opp dokumentasjon: Beste innovative tjeneste

Last opp dokumentasjon: Beste kulturnæring

Last opp dokumentasjon: Beste kundeopplevelse på nett  

Last opp dokumentasjon: Beste logo

Last opp dokumentasjon: Beste markedsføring

Last opp dokumentasjon: Beste miljøbedrift

Last opp dokumentasjon: Beste regnskap

Last opp dokumentasjon: Beste reklamefilm

Last opp dokumentasjon: Beste selger

Last opp dokumentasjon: Beste sosiale entreprenør

Last opp dokumentasjon: Beste Ungdomsbedrift

Last opp dokumentasjon: Beste utstilling

Last opp dokumentasjon: Beste yrkesfaglige bedrift

Last opp dokumentasjon:  Gastronomiprisen

Last opp dokumentasjon: Matprosjektet

Last opp dokumentasjon: Størst verdiskapingspotensial

Frist for påmelding er tirsdag 15. desember, påmeldingvinduet lukkes kl. 23.59

Påmelding FM 2016

Ber også om at dere i UBen leser gjennom elevavtalen og signerer den. Scann den og send på mail til jenny.may.wickstrom@ue.no Evt. kan dere levere den til ue 17. februar ved registrering.

Frist for innlevering av konkurransemateriell er fredag 15. januar kl. 12.00  Kun dokumentasjon og materiell som er lastet opp innen fristen, vil bli vurdert.

PROGRAM FYLKESMESSA 2016 - Alta 17.-18. februar

Onsdag 17. Februar (Ikke åpent for publikum)

Kl 12.00 – 18.00      Registrering/Rigging av stander

Kl 14.30 – 19.00      Panelintervju/teknisk gjennomgang-Beste UB

Kl 20.00                  Festmiddag med prisutdeling på Scandic Alta

 

Torsdag 18. februar  (Åpen for besøkende fra klokka 10.00)

Kl.08.30-10.00         Vismakurs for lærere

Kl 09.00 -10.00        Ungdomsbedrifter møter og gjør seg klare

Kl 10.00 -10.30        Offisiell åpning

Kl 11.00 -13.30        Presentasjon fra scene for de som deltar
                              i kategorien Beste UB

                              Visning av reklamefilm

Kl 15.00-16.30         Premieutdeling v/juryer

Kl 16.30                  Nedrigging og hjemreise

 

 

Med forbehold om endring      

Ungt Entreprenørskap Finnmark ønsker å legge til rette for at alle ungdomsbedrifter som deltar på FM kan ta ut sitt aller beste både på scene, på utstilling, i intervjusituasjoner og andre steder hvor dere skal vise frem deres kompetanse.

Innsjekking og registrering

Alle deltakere må registrere seg mellom kl. 12.00 og 18.00 på ankomstdagen (onsdag 17. februar). 

Deltakere i konkurransen Beste ungdomsbedrift må være på plass senest kl. 14.00 på ankomstdagen. Panelintervjuene starter kl.14.30

Registrering foregår i Altahallen hvor dere blir møtt av Ungt Entreprenørskap.

Innkvartering og måltider

Elever og lærere innkvarteres på Scandic Hotel Alta. Trådløst internett er tilgjengelig i hele hotellet.

Elevene bor i firesengsrom, trippelrom eller dobbeltrom. Lærere bor i enkeltrom. Vi deler opp i rene gutte- og jenterom. Vi prøver etter beste evne å innkvartere elever fra samme UB i samme rom. Det kan tenkes at vi må innkvartere noen elever fra ulike UBer på samme rom - for å få kabalen til å gå opp. UE har booket alle rom på hotellet, og vi gjør vårt aller beste for å få til en god rom-kabal. Rommene vil tilgjengelige fra kl 15.00 på ankomstdagen.

På onsdag blir det festmiddag der også dommere og UE´s gjester deltar.  På torsdag serveres det frokost i restauranten på hotellet, samt lunsj i Altahallen.

Alle kostnader knyttet til overnatting og måltider er dekket. Eventuelle kostnader til telefon, brus, snacks etc. må dekkes av hver enkelt deltaker.

Gi beskjed til UE i ditt fylke dersom du har matallergi eller om det er andre hensyn vi må ta.

Ordensregler

Som deltager på FM forventer vi at du:

  • Respekterer og overholder vår nulltoleranse i forhold til alkohol og andre rusmidler.
  • Møter til oppgitte tidspunkter i henhold til programmet.
  • Deltar på arrangementene i henhold til programmet.
  • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.
  • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle brudd på disse forventningene kan Ungt Entreprenørskap ekskludere ungdomsbedriften fra hele eller deler av arrangementet. 

Antrekk

Under festmiddagen onsdag kveld anbefaler vi pent antrekk. Det er ingen formelle krav til bekledning på stands.

Hjemreise

Etter prisutdelingen kl. 16.30 på tirsdag, kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Når dere har fått godkjent standen deres av alumni, kan dere reise hjem. 

Opprigging av utstillinger foregår i tidsrommet fra kl. 12.00 til kl. 18.00 onsdag 17. februar i Altahallen. Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer. Det er ikke mulig å bytte standplass.

En skisse over utstillingen med standplass henger i hallen.

Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden på onsdag, med følgende forbehold:

  • Ungdomsbedriftene som deltar i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” bør være på plass i utstillingslokalene senest kl 14.00. Panelintervjuene starter kl. 14.30 og dere vil bli hentet på stand av alumni, som følger dere til juryrommet. Teknisk gjennomgang foregår i tidsrommet kl. 14.30-19.00 på tirsdag. Når dere er ferdige på intervju, går dere umiddelbart til scenen for dette.

Teknisk info stands
Alle stands har tilgang til strøm. Vi anbefaler dere å ta med egne skjøteledninger, da UEF har begrenset antall med skjøteledninger

Mål på stands:

  • Utvendig mål: 2 meter (lengde) x 2 meter (dybde)
  • Innvendige mål: 2,49 meter høy (alle vegger), 1,96 meter bred (bakvegg) og 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0,96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg).

Utforming av utstilling må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte på stand-veggene.

Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite. Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller lignende. Husk på at all tape skal fjernes fra veggene før dere reiser hjem.

Møblering
Alt ungdomsbedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen.

Det er ikke mulig å låne bord og stoler i messeområdet. Behov for bord må dere ha oppgitt i påmeldinga.

Orden og rydding

Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt skulle oppstå.

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Her finner dere en oversikt over konkurransene UB'ene kan melde seg på til Fylkesmessa. 

Under hver konkurranse står kriteriene og arbeidskravene, les de godt før dere melder dere på. Viktig at dere er klar over hva som kreves av hver konkurranse før dere melder dere på. På denne måten unngår vi mange avmeldinger i siste liten.

UE Finnmark forbeholder seg retten til å stryke kategorier med liten påmelding.

Nesten 40 representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv i Finnmark stiller opp for Ungt Entreprenørskap Finnmark som juryrepresentanter under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2015.

Se vedlegg for oversikt over våre flotte juryrepresentanter:

43 Ungdomsbedrifter deltar i år på FM, 13 av dem deltar i kategorien Beste Ungdomsbedrift. Se oversikt over hvilke ungdomsbedrifter som deltar og deres forretningsideer.