Gründercamp Alta 15. oktober 2014

Finnmark · 15.oktober 2014

Utvalgte elever fra de videregående skolene i Finnmark møtes i Alta 15. oktober til Gründercamp med Arktisk teknologi som tema. Denne campen er en av tre fylkescamper i Nordland, Troms og Finnmark. Vinnergrupper fra alle de tre campene møtes til en utvidet finalecamp i Alta i november. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere på campen er: 

Ascella

Statoil

logo-Cermaq_medium

MC-logoNY_medium

 

I tillegg har vi en ekstra samarbeidspartner til finalecampen:

logo-North_medium

 

Faglig Forarbeid

På gründercamp kommer oppdragsgivere for å be elevene om hjelp til å løse spesielle og reelle utfordringer. Unge mennesker har ofte et friskt og noe annet syn på framtida enn oss voksne.

Bruk gjerne noe tid de siste dagene før campen, på å la elevene gjøre seg bedre kjent med oppdragsgiverne.Presentasjon av oppdragsgiverne finner dere i egen fane her på siden.
Konkret oppdrag/problemstilling blir først avslørt like etter åpninga på dagen for campen. Hver gruppe får kun ett oppdrag, og det kan komme fra hvilken som helst av de fire oppdragsgiverne.

Samarbeidsøvelser

PÅ gründercampen blir elevene plassert i blandede grupper med elever fra andre programfag og skoler. To elever fra hver klasse blir stort sett plassert sammen.
Hver elev vil arbeide på ei gruppe sammen med elever de ikke kjenner så godt fra før. Å bli kjent raskt, samarbeid og fleksibilitet er viktige momenter for å få en fin dag, og levere et godt resultat. Vi anbefaler derfor at dere gjør noen samarbeidsøvelser i klassen før campdagen, og at elevene er forberedt på gruppearbeid.

Elevene er selv ansvarlig for å fordele arbeidsoppgaver på gruppa. Vi kommer til å oppfordre dem til å ta en kjapp runde rundt bordet for å høre hvem som er flink til hva, for lettere og kunne fordele oppgaver.

Husk også å gå igjennom programmet for grundercamp-dagen med elevene, slik at de er best mulig forberedt. 

Utstyrbehov

Dette må elevene ha med av utstyr når de kommer:         

 • Drikkeflaske        
 • Skrivesaker/penal       
 • pc

Lærernes rolle

På campen vil lærernes rolle være å hjelpe elevene i gang, veilede dem på stø kurs i forhold til oppgaveteksten og for øvrig sørge for ro og orden. Vi forventer også at dere følger opp evt fravær.

Vi gjør oppmerksom på det er skolens reglement som gjelder på arrangementet, og vi ønsker ikke at elevene skal forlate salen. Foruten om oppsatt arbeidslunsj vil det ikke bli felles pauser. Det blir opp til hver gruppe (i samråd med ansvarlig lærer)og vurdere når de trenger/har tid til en pause. Dersom det er elever som av særskilte grunner bør bli tatt spesielt hensyn til, så ber jeg dere ta kontakt med oss på forhånd. (mat, deltakelse på gruppa m.m.) 

Konkurranseelementet

Elevenes arbeid vil bli vurert av en jury som skal kåre en vinner pr oppdrag. Det vil være en jury pr oppdrag. Juryen består av oppdragsgiver og folk fra lokalt næringsliv. Disse vil gå rundt til hver gruppe og få en muntlig presentasjon av gruppen. De trekker seg deretter tilbake og vurderer gruppene etter følgende kriterier:

 • Nyskapende løsning av oppdraget (50%)        
 • Nytteverdi (30%)       
 • Presentajon (20%)

Juryen utnevner en vinner av hvert oppdrag. Det skal i tillegg kåres en femte vinnergruppe som kåres av de fire gruppene som juryene hadde på 2.plass. Disse fem gruppene blir sendt til Alta på en landsdelscamp med vinnergrupper fra tilsvarende camper i Troms og Nordland. Det vil bli samme oppdragsgiver også på denne campen, men her blir det nye og mer krevende oppdrag som skal løses. Dato for denne campen er 13. - 14.november. Nærmere informasjon vil bli gitt til de gruppene som vinner i Alta.

En Gründercamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

Kjennetegn på en gründercamp: 

 • Fokus på kreativitet og nytenking        
 • Motivasjon og engasjement        
 • Konsentrert og fokusert        
 • Samarbeid og fellesskap        
 • Fleksibilitet        
 • Elevmedvirkning        
 • Konkurranse som motivasjon 

Hva oppnår elevene med gründercamp:         

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag      
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa      
 • Innsikt i et faglig tema    
 • Kunnskap om oppdragsgiver   
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid   
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål

Her kan dere lese mer om konseptet Gründercamp

08.30  Velkommen!

08.35  Teambuilding og kreativ øvelse v/studenter Norges Arktiske Universitet Alta

10.00  Presentasjon av oppdragsgivere og utfordring

10.30  Prosessarbeid starter     

11.30  Arbeidslunsj

13.15  Prosessarbeidet avsluttes

13.15  Presentasjon for jury

13.50  Jurymøte

14.15  Presentasjon av de 4 vinnergruppene   

14.30  Presentasjon av wildcards 

14.40  Jurymøte - siste vinnergruppe kunngjøres  

14.45  Avslutning

Oppdragsgivere på denne campen er:

Cermaq
Statoil
Multiconsult
Ascella

Presentajon av de ulike oppdragsgiverne følger.

Vi anbefaler at dere gjør dere kjent med bedriftene ved å gå inn på deres nettsider og anbefalte lenker