Jenter og Ledelse, del 1, 2015

Finnmark · 11.november - 12.november 2015

For jenter som er ledere eller styreledere i sin Ungdomsbedrift.