Kick off og Innovasjonscamp 2015

Finnmark · 13.oktober - 14.oktober 2015

Den 13. - 14. oktober går årets Kick Off og Innovasjonscamp av stabelen. Det er elever som skal drive ungdomsbedrift ved de videregående skolene i Finnmark som skal delta. I tillegg deltar også PPU-studenter fra Norge Arktiske Universitet, campus Alta. Oppdragsgivere og samarbeidspartnere på årets camp er Grieg Seafood og Norway Royal salmon 

Kick-Off stasjoner 2015

Stasjon Navn Bedrift
Gründerskap - Forretningsplan Arnt Øystein Andersen Innovasjon Norge
Logo og profilering Christer Dahlslett Mr Christer Design
Økonomi

Cathrin Pedersen

Linn Knudsen

Visma
Spilleregler i Arbeidslivet

Grete Wikstrand

 

Arbeidstilsynet

 

Styrearbeid Nina Danielsen UE Finnmark
Veien til FM Jenny May Wickstrøm UE Finnmark
Hvordan kan banken bidra? Karsten Eriksen SNN

Velkommen til Kick Off og Innovasjonscamp på Scandic Hotel Alta 13. og 14. oktober 2015

Vi har i år rekruttert spennende oppdragsgivere fra næringslivet i nord, Grieg Seafood og NRS Finnmark, så dette tror vi blir kjempe bra. Det er kjempe fint hvis elevene rekker å gjøre seg litt kjent med oppdragsgiverne før de kommer på campen.

Når det gjelder kostnader for campen, så dekker vi halve reisa (billigst mulig reisemåte) og deltakeravgift (opphold og programfestede måltider). Skolen legger ut og sender refusjonskrav i ettertid.

Vi starter 13. oktober kl. 13.00 med registrering på Scandic Hotell Alta, samt Kick Off. I år som fjor, skal vi ha stasjoner med aktuelle tema fra UB løypa. Stasjonene vil være lokalisert på Alta videregående skole, og det vil bli hengt opp kart med oversikt over hvilke klasserom de ulike stasjonene vil være på. Samtidig vil det også være personale til stede som vil hjelpe til med å henvise elevene til de riktige stasjonene.

I år tilbyr vi et lærerkurs for dere, der tema er tverrfaglighet i ungdomsbedrift. Foredragsholder er fra Ungt Entreprenørskap Troms. Lærerkurset er satt opp 14. oktober kl.12-13 og vil foregå i Kunnskapsparken i NRS sine lokaler. Personale fra UE Finnmark vil være behjelpelig med å vise vei.

Vi har satt sammen en konvolutt til hver ansvarlig lærer med viktige papirer og informasjon ang. arrangementene. Denne vil bli utlevert på Scandic Hotel Alta ved registering tirsdag 13. oktober.

I konvolutten finner du:

 • Program for dagene
 • Romliste med oversikt over hvilke elever som overnatter og deler rom.
 • Romnøkler leveres ut etter at programmet er avsluttet for dagen og før middag, en konvolutt per skole.
 • Stasjonsskjema
 • Ekstra elevavtaleskjema hvis dette ikke er fylt ut på forhånd. Denne leveres UEF av lærer. Trenger du flere avtaler enn det som er i konvolutten, får du ekstra i sekretariatet/infoen.

Som foregående år har dere lærere fått faste oppgaver under arrangementet.
På denne måten glir arrangementet best, for alle oss ca. 250 deltakerne.

 • Lærer registrerer oppmøte til sine elever på Kick off.
 • Lærer registrerer oppmøte til sine elever på Innovasjonscamp. Dette er dag to, og det er viktig at elevene har spist frokost og er klare til oppstart til riktig klokkeslett.
 • Registrert fravær meldes fra om til UE.
 • Lærer deltar begge dager, og bidrar med å veilede under prosessene.
 • Lærer sørger for at elevene deltar og er aktive i prosessene, og at regler følges.
 • Det er den enkelte skoles reglement og kriseplan som gjelder hvis noe skulle skje.
 • Elever med særskilte behov er lærerens/skolens ansvar.
 • Meld fra på forhånd om evt. allergier.
 • Som lærer har du også ansvar for å registrere om de elevene som har meldt seg på middag faktisk møter til middag.

Det er viktig at du poengterer for dine elever at middagspåmeldingen de gjorde på nettet er bindende.

 • Elever som uteblir fra deler av arrangementet de selv har meldt seg på, vil måtte betale for hotell og kost selv – dette dekkes da ikke av UEF.

 

VIKTIG for hotellet, andre deltakere og oss i UE, at elever og lærere bruker navnetaggen de har fått, dette er "vårt" kjennemerke.

Vi ønsker også at dere gjør elevene oppmerksomme på at dette er et alkohol- og rusfritt arrangement, og at brudd på denne regelen vil medføre hjemsendelse på egen regning, samt at faktiske kostnader UE har hatt med eleven i forbindelse med arrangementet vil bli fakturert eleven. Ellers så regner vi med at elevene oppfører seg som gode gjester på hotellet, og overholder hotellets regler. Evt. uttak fra minibar og bruk av Pay-tv, vil elevene selv måtte stå for.

Vi gleder oss, og ser frem til spennende og lærerike dager med deg og dine elever.

 

Med vennlig hilsen
Ungt Entreprenørskap Finnmark 

Navn Bedrift  
Kristine Kristoffersen NRS Oppdragsgiver/jury
Kåre Aas NRS Oppdragsgiver/jury
Ole Sevald NRS Oppdragsgiver/jury
Lasse Sørnes Grieg Seafood Oppdragsgiver/jury
Randi Rydland Grieg Seafood Oppdragsgiver/jury
Kathrine Simonsen Grieg Seafood Oppdragsgiver/jury
Bjørn Tore Hagberg Ascella Jury
Heidi Tangstad Origo Jury
Bår Røkenes Atea Jury
Linn Knutsen Visma Jury

Oppdragsgivere på denne campen er:

NRS

Grieg Seafood

En Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

Kjennetegn på en innovasjonscamp: 

 • Fokus på kreativitet og nytenking        
 • Motivasjon og engasjement        
 • Konsentrert og fokusert        
 • Samarbeid og fellesskap        
 • Fleksibilitet        
 • Elevmedvirkning        
 • Konkurranse som motivasjon 

Hva oppnår elevene med innovasjonscamp:         

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag      
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa      
 • Innsikt i et faglig tema    
 • Kunnskap om oppdragsgiver   
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid   
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål

Les mer om Innovasjonscamp HER

08.30  Velkommen!

08.35-10.00  Teambuilding/Kreativ øvelse

10.00-10.30  Presentasjon av oppdragsgivere / utfordring

10.30-11.30    Prosessarbeid starter / Veiledning

11.30– 12.00  Arbeidslunsj

12.00-13.30  Prosessarbeid fortsetter

12.00-13.00  Lærerkurs – flerfaglighet i UB (Kunnskapsparken)

13.00  Innlevering av forretningsplan

13.30-14.10  Presentasjon for jury

14.10-14.25  Jurymøte / Rydding / Pause

14.25-14.40  Presentasjon av de 4 vinnergruppene

14.40-14.55  Jurymøte – vinnergruppe kunngjøres

14.55 – 15.00  Premieutdeling og avslutning

13.00  Registrering

13.30-13.40  Velkommen v/ UE Finnmark

13.40-14.00  Karsten Eriksen SNN   

14.00- 14.20  Tor Sverre Isaksen - Fra UB til reell bedrift

14.20-14.50  Pause

14.50-16.30    Stasjoner med tema fra UB løypa

    * Gründerskap - Forretningsplan v/Innovasjon Norge

    * Logo/profilering v/Mr Christer Design

    * Økonmi v/Visma

    * Spilleregler i arbeidslivet v/Arbeidstilsynet

    * Veien til FM v/UE Finnmark

    * Styrearbeid v/UE Finnmark

    * Hva kan banken bidra med v/Sparebank1

16.30  Avslutning

20.15  Middag på Scandic Hotell Alta 

* Med forbehold om endring