Matprosjektet - veilederdag på Alta vgs.

Finnmark · 19.januar 2016

"Finnmarksmat i fremtiden", matprosjektets del 2: 

  • UB'en skal videreutvikle en av rettene eller deler av menyen fra Matuka 2015 til et salgbart produkt.
  • Denne retten/dette produktet skal de konkurrere med på FM for UB i Alta 17.-18. februar 2016 (prosjektets del 3)
  • Tor Emil Sivertsen, Varangerkokken, tilbringer denne dagen på Alta vgs. sammen med UB'en som deltar i matprosjektet. 
  • Tor Emil vil gi de veiledning, råd og tips på veien mot FM i forhold til sin rett/sitt produkt.