Nordnorsk Skolekonferanse

Finnmark · 27.august - 28.august 2014

Ungt Entreprenørskap i Nord-Norge arrangerer den årlige Skolekonferansen i Tromsø 27. - 28.august.

Tema for årets konferanse er «Ungt Entreprenørskap som brobygger mellom utdanning, læring og næring»  Dette blir en møteplass for å dele kunnskap, kompetanse og holdninger som er relevant i et Nordområdeperspektiv.

Noen av våre foredragsholdere:

Dora

Dora Thorhallsdottir,

Dora grunnla Relasjonssenteret AS,  og arbeider som foredrags- holder, relasjonsterapeut og lærer på den skolen hun driver.

ART_ÅretsEnt.jpg

Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad; Årets Entreprenørskapslærere.

Sammen er de dynamitt og jobber systematisk med å sikre alle elever på Mailand tilbud om entreprenørskap gjennom ulike aktiviteter

Flex

Flex UB, Norges Beste Ungdomsbedrift.

Vårt program er spekket med interessante innlegg som angår alle som jobber med og for skole i nordområdene.

.