UngFest Innovasjonscamp, Vadsø kulturskole og Vadsø u-skole

Finnmark · 11.april 2016

Vadsø kulturskole har årlig kulturuka «UngFest», og i år er den lagt til uke 22, den siste uka i mai. Fokus for UngFest er at det er en festival for barn og unge – av barn og unge, og har fokus på ungdomsmedvirkning. UngFest har ei arbeidsgruppe som består av over halvparten ungdom og resten er voksne som jobber med kultur i kommunen, og den ledes av Sissel som er Kulturskoleleder. Ungdommene kommer selv med ideer til workshops, arrangement, utstillinger eller andre prosjekter de ønsker å arrangere, også hjelper de voksne til med hvordan man praktisk skal realisere disse ideene.
Ideene blir til Elevbedrifter i uke 22.

Vadsøkommune/Kulturskolen og Ungt Entreprenørskap Finnmark skal ha Innovasjonscamp med 9. trinn på Vadsø ungdomsskole