Da drar vi til Hamar!

Finnmark · 26 mai 2016

Da drar vi til Hamar!

Krea10ve EB - Beste Grønt og Genialt Elevbedrift. Her ved Eline Ulvestad, Sara Marsdal, Nora Haddal, Tuva Povenius på stand under EB-messa på Amfi Alta.

Nasjonalt prosjekt «Grønt og Genialt» - Krea10ve EB fra Sandfallet ungdomsskole i Alta er klare til å forsvare Finnmarks ære på EB-messa på Hamar 31. mai.

Krea10ve EB skal representere Finnmark og konkurrere med mot 5 andre fylker som deltar i prosjektet Grønt og Genialt! på Hamar 31. mai 2016. De andre fylkene som deltar prosjektet og i kategorien «Beste Grønt og Genialt EB», og som Altajentene skal konkurrere mot er, Agder, Akershus, Oppland, Vestfold og Østfold.

Krea10ve EB består opprinnelig av ni jenter, og seks av disse skal altså reise til Hamar. De seks er Hanna Uglebakken, Nora Paulsen, Renate Haugan, Eline Viktoria Ulvestad, Sara Marsdal og Anja Strøm Pedersen. Sammen med de reiser Anette Heitmann Bjørknes, lærer Sandfallet u-skole, og Trine Hogseth, rådgiver UE Finnmark. Turen starter fra Alta allerede 30. mai kl. 07.00 om morgenen, og de er ikke tilbake før sene kvelden den 31. mai. - Vi gleder oss stort! uttaler rådgiver i UE Finnmark, Trine Hogseth på vegne av hele delegasjonen fra Finnmark.

 

Bakgrunn

9. trinn ved Sandfallet ungdomsskole deltar i det nasjonale prosjektet "Grønt og Genialt!". Vår lokale samarbeidspart i prosjektet er Ishavskraft, Alta.
I oktober 2015 hadde de Innovasjonscamp (IC) med fokus på forbrukssamfunnet vi er en del av. Med bakgrunn i denne IC'en, de idéene og løsningene de kom fram til, har de etablert Elevbedrifter (EB) og skolen har hatt EB-messe 2. februar 2016 på Amfi Alta.  På denne messa ble det kåret en vinner i kategorien "Beste Grønt og Genialt EB". Denne var det altså Krea10ve EB som vant, og som nå skal til Hamar.

Det er Ungt Entreprenørskap region øst, som består av flere fylker som sammen og arrangerer ei messe for Elevbedrifter i sine fylker. Noen av disse fylkene deltar også i det nasjonale prosjektet Grønt og Genialt, og region øst har invitert prosjektfylkene til å delta her i prosjektkategorien. I år er det Hamar som er arrangementsfylke for EB-messa. De andre EB’ene tilhørende region øst skal konkurrere i ulike kategorier, men vi kun i kategorien Beste Grønt og Genialt EB.

.

Elevbedrift

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • Kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • Tenke og jobbe kreativt
  • Samarbeide og fungere i team
  • Stole på seg selv
  • Utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

 

 

Kontaktinfo:

Trine Hogseth, rådgiver Ungt Entreprenørskap Finnmark

E-post: trine.hogsethe@ue.no

Mobil: 975 47721

 

Ansvarlig lærer for elevene:

Anette Heitmann Bjørknes

E-post: Anette.Heitmann@skoler.alta.no

Mobil: 975 37495

.

Om programmet og hele arrangementet, se UE Hedmarks kalender på www.ue.no , evt. klikk inn på linken her: http://www.ue.no/Hedmark/Kalender/Region-Ost-messe-2016-#tab5