Det går fra ide til UB på Karasjok vgs.

Finnmark · 27 aug 2015

Det går fra ide til UB på Karasjok vgs.

Elever, lærere, ansatte Ungt Entreprenørskap Finnmark, ordfører Anne Toril E. Balto, Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen.

Elever på programfag Bygg, Teknisk industriell produksjon og Medier og kommunikasjon ved Karasjok vgs. hadde torsdag 27.08. besøk av Ungt Entreprenørskap Finnmark. De fikk trent den «kreative muskelen» og jobbet med ideutvikling. I løpet av dagen begynte flere gode forretningsideer å ta form. Disse skal elevene realisere i sine Ungdomsbedrifter i løpet av skoleåret.

- Jeg har stor tro på å jobbe med Ungt Entreprenørskap og Ungdomsbedrift som metode. Dette er virkelig læring, det er praktisk og relevant, og jeg tror det vil føre til etableringer hjemme på sikt, sier en entusiastisk lærer ved Karasjok vgs. Anne Randi Solbakken.

-  Ordfører i Karasjok kommune Anne Toril E. Balto synes det er viktig at man starter allerede i grunnskolen med entreprenørskaps programmer og aktiviteter. - Karasjok kommune er medlem i Ungt Entreprenørskap Finnmark, og det betyr at vi skal gjennomføre deres programmer. Jeg skal stille som veileder for Vårt lokalsamfunn for 4.klasse og gleder meg allerede til å bidra i skolen, sier Balto.

IMG_2013

IMG_2019

IMG_2021

Under idedagen kom representanter fra Sametinget for å si noe om det nylig inngåtte samarbeide med Ungt Entreprenørskap Finnmark. Sametinget har nemlig bevilget 350 000,- til Ungt Entreprenørskap Finnmark for å jobbe med entreprenørskap i hele utdanningsløpet i de samiske kommunene.

- Det er viktig at elevene tidlig får entreprenørskaps kompetanse og ser muligheter i eget lokalsamfunn. Det tror vi vil bidra til at våre unge kommer tilbake og etablerer seg etter endt utdanning hjemme. Kanskje blir de gründere og starter egne bedrifter, fordi de allerede har den nødvendige erfaringen. Et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Finnmark gjør at vi får en systematisk entreprenørskapsopplæring som involverer både grunnskole, videregående skoleog høyere utdanning. Jeg gleder meg til å se resultatene av arbeidet, sier Sametingsrådets Ann-Mari Thomassen.

IMG_2024

- Vi er svært takknemlige for Sametingets bevilgning til arbeid med entreprenørskap i de samiske kommunene. Vi har som mål å få oversatt et av grunnskoleprogrammene våre til samisk i løpet av skoleåret, og generelt jobbe for å få stor og god entreprenørskapsaktivitet på alle nivå i skolene, både i grunnskole, videregående skole og på høgere utdanning, avslutter daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark, Randi Gjevestad Vorren.