«Dette var en kjempespennende og artig dag!»

Finnmark · 27 april 2016

«Dette var en kjempespennende og artig dag!»

Vinnere av Innovasjoncamp Kirkenes sammen med Ordfører Rune Rafaelsen, Ida Lillevik, Bjørnevatn skole, Katja Kyshlova, Bjørnevatn skole, Marie Svendsen, Aleksander Olsen, Kirkenes skole og Sara Dørmænen

Uttalelsen kom fra en av de 131 elevene på 9.klassetrinn i Sør-Varanger, som deltok på Innovasjonscamp i Kirkenes mandag denne uken.

Problemstillingen/oppgaven elevene jobbet med kom fra Ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen, og lyder som følger:

Fremtiden vil gi oss utfordringer og muligheter. Hvordan skal vi gjennom hardt arbeid, entusiasme og samarbeid gjøre alt for at Sør-Varanger kommune fortsatt er den mest spennende kommunen å leve i. Lag en presentasjon, modell eller tegning som viser dette.

Bakteppet for oppgaven er at i november 2015 gikk Sydvaranger Gruve konkurs og 400 ansatte sto uten arbeid. I tillegg var det mange underleverandører, både små og store, bedrifter som ble rammet da deres største kunde var akkurat Sydvaranger Gruve.

Sør-Varanger kommune er i omstilling, og må skaffe flere arbeidsplasser for å unngå at folk flytter fra kommunen. Samtidig som vi er i omstilling og skal skaffe nye bedrifter og arbeidsplasser må vi ha fokus på det etablerte næringsliv. Vi har gode bedrifter innen reiseliv, kulturnæringer, havbruk, landbruk, gruvedrift, fiske, reindrift og kunnskapsbasert virksomhet. Dette er næringer som er viktige i dag, og vil spille en enda større rolle i fremtiden.

Den viktigste ressursen i Sør-Varanger er menneskene som bor her. Vi må sammen sørge for at det gode liv fortsetter på idrettsbanen, i kulturlivet og der hvor mennesker møtes. Som grensekommune lever vi tett på våre naboer i Russland og Finland, noe som gir oss et ekstra spennende samfunn.

Vi har en fantastisk eldre befolkning som vi skal godt vare på. Sammen med barn og unge er dette viktige ressurser som skal gjenspeiles i samfunnet. Frivilligheten, engasjementet og kjærlighet til kommunen er limet i lokalsamfunnet. Dette må vi bruke i alle sammenhenger slik at alle får oppleve det gode liv.

Elevene ble delt inn i 23 grupper hvor de ble blandet på kryss av skolene. På denne måten blir de kjent med andre, få nye venner og utvidet nettverket. Lærerne fra de forskjellige skolene, ca 20 totalt, fungerte som veileder og tilretteleggere i løpet av dagen, og bidro til en flott og interessant dag.

Det ble levert 23 forretningsplaner med forslag til spennende, innovative og interessante idèer som ble levert jury for vurdering.

Juryen
Fra det lokale arbeids –og næringsliv stilte disse mer enn villig opp til dagens juryarbeid og som veiledere: ordfører Rune Rafaelsen, rådmann Nina B Øvergaard, lærer Liselotte Erke, lærer Espen Bruer, Dag Norum, Ellen Wickstrand, Kristin Danielsen, Cecilie Hansen, Karl-Magnus Malinen, Steffen Mong, Elizaveta Vassilieva.

Gruppene la frem sin ide gjennom en presentasjon eller modell samt forklaring. Det var gitte kriterier som var lagt til grunn for å komme frem til de tre beste idèene. Disse tre ble så presentert for alle. En finalejury måtte da gjøre den vanskelige jobben med å velge den aller beste – og som da ble dagens vinne fra Innovasjonscampen.

Tilbakemelding fra jury var at det var en vanskelig oppgave å bare velge en vinner. Det var fantastisk gode løsninger på oppdraget, og de håper at flere av disse ville bli en realitet i fremtiden. De var også imponert over nivået til 9. klasseelevene i kommunen.

Vinneren
Innovasjonscampens vinner i Kirkenes ble gruppe 13. Deres forslag var et nordlyssenter i Kirkenes. Senteres består av et eget bygg med glasskuppel som tak slik at turister og andre kan være i bygget og se nordlyset innenifra. De mente det er så stor interesse for nordlyset at mange vil besøke Kirkenes pga. senteret.

Vi i Ungt Entreprenørskap Finnmark v/rådgiverne Trine Hogseth og Nina Danielsen er svært fornøyd med dagen. De sier, at av erfaring, er det store og gode idèer som fremkommer i løpet av Innovasjonscamper. De mener det er viktig å huske på at – Ungdommen er ikke bare fremtiden, ungdommen er også her og nå!

Informasjon om Innovasjonscamp http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp