Innovasjon Norge Arktis på UE Finnmark-laget

Finnmark · 25 nov 2019

Innovasjon Norge Arktis på UE Finnmark-laget

Ny samarbeidsavtale inngått - Innovasjon Norge (IN) Arktis går inn som ny hovedsamarbeidspart i Ungt Entreprenørskap (UE) Finnmark for årene 2019-2021.

UE Finnmark er svært glade for å ha fått en slik aktør med på laget, og vi ser at vi kan ha stor nytte og utbytte av hverandre. Ungdomsbedrift (UB) handler om å starte, drive og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår. Viktig og meget riktig kompetanse for det elevene vi vil møte senere i arbeidslivet.

IN Arktis er knyttet opp til arrangementet Kick off og Innovasjonscamp (IC), et årlig tilbud vi har for våre Ungdomsbedriftselever i de videregående skolene i Finnmark. Arrangement gjennomføres hver høst og IN Arktis bidrar her med både foredrag/innledning på Kick off og oppdrag til Innovasjonscampen, hvor de også stiller som veiledere og er i jury.

UE er en landsdekkende ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få trene sine entreprenørskapsmuskler. Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, det være seg verdier i form av både produkter og/eller tjenester. Entreprenørskap handler om å se muligheter i seg og rundt seg, og ha ferdigheter til å gjøre noe med det. Hva vi skal leve av i fremtiden vet vi ikke, men ungdommen er her og nå, og det er de som er fremtidens verdiskapere. Det å jobbe med reelle og samfunnsrelaterte utfordringer er nyttig for å kunne møte en ukjent framtid, sier Trine Hogseth, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Innovasjon Norge har som ett av tre delmål; å bidra til å få frem flere GODE gründere. Den jobben som UE gjør på landsbasis med entreprenørskap er uhyre viktig for Norge. Ungdomsbedriftene er fremtidens ledere og arbeidstakere. IN Arktis ser på samarbeidet som en ren investering. Vi investerer tid og ressurser i å være en aktiv partner av UE på bl.a. innovasjonscampene, slik at vi kan få verdifulle innspill på aktuelle utfordringer som det etablerte næringslivet allerede jobber med. Vi ser stadig at Ungdomsbedrifter kommer med forretningsmodeller og ideer som godt kunne vært kommersialisert. Vi tar eierskap til Innovasjonscampen fordi vi tror at vi der vil finne de menneskene og ideene som etter hvert kan utvikle vår egen landsdel, sier Atle Malinen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Arktis

 

Vi ser frem til et spennende og innovativt samspill.

.

Innovasjon Norge Atktis