Klar tale fra oppdragsgiverne, denne ideen ser vi et potensiale i!

Finnmark · 15 okt 2015

Klar tale fra oppdragsgiverne, denne ideen ser vi et potensiale i!

Fra venstre: Karianne Koi Kirkenes vgs., Håkon Berg Alta vgs., Kristine Stjerna Alta vgs., Susanne Martinsen Alta vgs. og Atle Engnes fra Hammerfest vgs.

240 videregåendeskole elever fra Finnmark og studenter fra Norges Arktiske Universitet Alta var samlet på Innovasjonscamp i Alta 14. oktober. Tema var bærekraftig havbruk.

Årets oppdragsgivere var NRS Finnmark og Grieg Seafood. Halvparten av gruppene fikk i oppdrag å se for seg oppdrettsnæringa i Finnmark i 2050, mens den andre halvparten fikk i oppdrag å komme med innspill til hvordan utnytte restavfallet fra settefiskanlegg i større grad. 

I Stortingsmelding nr. 16 kommer det fram at regjeringen ønsker vekst i havbruksnæringa, men at det må skje innenfor rammen av hva miljøet tåler. Det var nettopp det vinnergruppa «Frakt i Nord» hadde lagt vekt på i sitt løsningsforslag. De ønsket å gjøre transport av fisk fra merdene og til land både mer bærekraftig, ressurs- og kostnadsbesparende. En undervannstunnel skal frakte fisken fra merdene og til land, uten å forringe fiskens kvalitet. Dette vil også redusere forurensing fra fossilt brennstoff, effektivisere transporten, samt kreve mindre arbeidskraft. Både NRS og Grieg Seafood var imponerte og ifølge Kristine Kristoffersen, administrasjonskoordinat NRS Finnmark, kommer de til å ta løsningsforslaget med tilbake til eget virke for å vurdere potensialet av det. 

I tillegg deltok også studenter fra Norges Arktiske Universitet Alta, de jobbet med oppdragene på lik linje med videregåendeskole elevene. Vinnerbidraget fra dem ønsket å flytte næringen lenger ut til havs, for å gi næringen ubegrenset med plass til utviklingsmuligheter.