Ledig rådgiverstilling i UE Finnmark

Finnmark · 21 juni 2018

Ledig rådgiverstilling i UE Finnmark

Brenner du for entreprenørskap? Vil du bidra til å skape fremtidens arbeids- og næringsliv i Finnmark? Da er du den vi ser etter!

 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt hovedkontor som har det overordnede ansvaret for pedagogiske programmer og strategi, samt kontakt med sentrale myndigheter, nasjonale samarbeidspartnere og det internasjonale nettverket. I tillegg består Ungt Entreprenørskap av 17 fylkesorganisasjoner som jobber med gjennomføring av programmene i skolen sammen med lokalt arbeids –og næringsliv og politikere.

Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe samarbeider Ungt Entreprenørskap nært med søsterorganisasjoner i 38 land i Europa og med den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide. 

Ungt Entreprenørskap arbeider for å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier, gjennom fremtid, samspill og skaperglede

 

Rådgiver

Ungt Entreprenørskap Finnmark har ledig et 12 måneders engasjement, med mulighet for forlengelse. Målet er å styrke UEs posisjon hos skoler og lokalt arbeids- og næringsliv.

Ungt Entreprenørskaps oppgave er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringsliv. Gjennom entreprenørskap utvikles fremtidens verdiskapere.

Oppgaver:

 • Bygge nettverk i lokalt arbeids- og næringsliv
 • Selge inn og følge opp Ungt Entreprenørskap sine program til ledere og lærere i grunn- og videregående skole
 • Inspirere skoler og lærere til å arbeide med entreprenørskap som en del av undervisningen.
 • Bistå i øvrige prosjekter i organisasjonen
 • Hele fylket er arbeidsområde 

For å lykkes i rollen tror vi du har:

 • Evne og vilje til å bygge gode nettverk og relasjoner
 • Interesse og kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap.
 • Erfaring fra grunn -og/eller videregående skole
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Evne til å sette deg raskt inn i nye arbeidsoppgaver
 • Ordenssans og er ansvarsbevisst
 • God struktur og liker å skape system, men samtidig er fleksibel
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Et sterkt fagmiljø
 • Å bli en del av en inspirerende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.  
 • Lønn, pensjon osv. etter avtale

.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Arbeidssted er Ungt Entreprenørskaps kontor i Vadsø.
Lyst til å jobbe med oss?

.
Kontaktperson: Daglig leder Pernille Karella Augedal, mobil 926 54 779.
Søknadsfrist 15 juli  

Send søknad og CV til  pernille.karella.augedal@ue.no