Milliongave gir løft for unge entreprenører i nord

Finnmark · 6 des 2016

Milliongave gir løft for unge entreprenører i nord

Fra venstre Harriet Havdal, Hans Olav Karde (daglig leder Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge), Rigmor Schjelderup Berntsen, Kristina Antonsen, Bjørn-Atle Hansen, Kjell Olav Pettersen (styreleder Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge), Anne Grete Johansen (daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms), Svein Tore Dørmænen (styreleder Ungt Entreprenørskap Finnmark) og Steve Hernes (daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland). Foto: Kaja Baardsen/Ungt Entreprenørskap Troms

Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge tildeler Ungt Entreprenørskap Nord-Norge tre millioner kroner.

- Nord-Norge har hatt god økonomisk vekst de senere år, og landsdelen har store muligheter for fortsatt vekst - både i eksisterende og nye næringer. For å realisere disse muligheter er entreprenørskap viktig. Ungt Entreprenørskap har en viktig rolle i å utvikle entreprenører i ung alder, sier Hans Olav Karde, daglig leder i Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge. Støtten fra Sparebankstiftelsen blir fordelt over tre år. 

- Dette er fantastiske nyheter! Vi har i mange år hatt et meget godt samarbeid med SpareBank1 Nord-Norge, og tildelingen fra Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge gir oss rom til å styrke arbeidet vårt. Dette gir oss muligheter til nye, felles nordnorske tiltak som vil komme lærere og ungdom i Nord-Norge til gode, sier Svein Tore Dørmænen, styreleder i Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Lærer ved å gjøre

Dørmænen ønsker å invitere til et bredere samarbeid for å utruste ungdommen med kompetanse som skal sikre verdiskaping i landsdelen i fremtiden. - Når skoleeiere, rektorer, lærere og næringsliv samarbeider om elevenes læring, oppnår vi de aller beste resultatene. Forankring av entreprenørskap i utdanningen gir både høyere kvalitet og det gjør at flere elever og studenter får utviklet kompetanser som vi trenger for å skape Nord-Norges fremtid, sier Dørmænen. Ungt Entreprenørskap benytter "lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet og med det en praktisk pedagogisk måte å lære på.

 

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

 

Kontaktpersoner:

Svein Tore Dørmænen, styreleder Ungt Entreprenørskap Finnmark,
M: 920 35 900 E: svein.tore.dormaenen@ue.no

Hans Olav Karde, daglig leder, Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge,
M: 901 51 981, E: hok@snnstiftelsene.no