Ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter i boks!

Finnmark · 5 juni 2015

Ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter i boks!

Kari Tennefoss har IA kurs på Hammerfest videregående skole høsten 2014

UE Finnmark har forlenget samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter Finnmark ytterligere to skoleår til. 

Gjennom dette samarbeidet får elever i Ungdomsbedrifter ved de videregående skolene i Finnmark muligheten til å bli kjent med hvordan Inkluderende Arbeidsliv fungerer. "Forhåpentligvis vil de se nytten av å bruke IA som et verktøy også i et fremtidig yrkesliv", sier Kari Tennefoss, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Finnmark. 

Vi i UE Finnmark har vært svært fornøyd med å ha NAV Arbeidslivssenter med på laget, og vi er ikke i tvil om at dette er med på å heve kvaliteten på Ungdomsbedriftene. IA i Ungdomsbedrift er uten tvil et kvalitetsstempel sier rådgiver i UE Finnmmark Jenny May Wickstrøm

Nytt i denne avtaleperioden er at IA-rådet blir priseeier for "Beste IA bedrift" under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter