Stillig ledig som daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark

Finnmark · 19 mai 2017

Stillig ledig som daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark

Vil du være med å inspirere unges skaperglede og nytenking?

En sjelden mulighet for deg som ønsker å bidra til å inspirere unge til å tenke nytt og til å utvikle deres kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Som daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark er du en pådriver for å utvikle og tilrettelegge for entreprenørskapsarbeid i skoler i Finnmark. Dette skjer i tett samarbeid med skolen, offentlig forvaltning og næringslivet i Finnmark. Ungt Entreprenørskap har ferdigutviklede pedagogiske programmer for å bygge entreprenørskapsmuskler hos barn og unge. I tillegg står vi for små og store arrangementer der barn og unge får utvikle og vise sin kreativitet og sine entreprenørskapsferdigheter. 

Ungt Entreprenørskap Finnmark dekker hele Finnmark fylke og har 4 fast ansatte, leder inkludert

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle Ungt Entreprenørskap Finnmark i tråd med vedtekter, utfra formål, planer og retningslinjer gitt av styret.
 • Aktiv personalledelse med faglig inspirasjon og oppfølging av arbeidet. Rekruttering og videreutvikling av medarbeidere.
 • Delta i gjennomføringen av UEs programmer i skoleverket.
 • Hovedansvaret for økonomi, herunder ansvaret for lokal finansiering fra både privat og offentlig sektor, budsjettering og påse at regnskapet er i samsvar med lov og forskrifter, rapportering til styret samt til UE sentralt.
 • Løpende økonomistyring, produksjon, mål- og resultatstyring.
 • Være med å "fronte" organisasjonen utad og ansvarlig for markedsføring av UE Finnmark.
 • Initiere nye og videreutvikle foreningens eksisterende samarbeid med næringslivet, skoleverket og andre relevante aktører i regionen.
 • Utarbeidelse av handlingsplan i samarbeid med UE Finnmark og UE Norge.
 • Reisevirksomhet må påregnes, regionalt og nasjonalt

Kvalifikasjoner:

 • Det er et krav om høyere utdanning fra høgskole og/eller universitet. Det er en fordel med erfaring fra entreprenørskap, utdanningssektoren og relasjonsbyggende arbeid, evt administrativ bakgrunn og fra personalarbeid.
 • Ledererfaring, gjerne både fra privat og offentlig sektor, evt organisasjonsarbeid.
 • Stillingen stiller krav til god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
 • Bredt nettverk innenfor offentlig og privat virksomhet i Finnmark.
 • Generelt god IT-kompetanse og økonomiforståelse.
 • Må ha førerkort og disponere egen bil.

 

Egenskaper:

 • Sterk relasjonsbygger med gode sosiale egenskaper.
 • Strukturert, administrativ og effektiv profil.
 • Evne til å kommunisere med unge entreprenører samt offentlig og privat arbeids- og næringsliv.
 • Drives av mål- og resultatoppnåelse.
 • Brennende interesse for entreprenørskap.
 • Tydelig og bevisst lederstil med evne til å delegere og inkludere.
 • Trygg, stabil og raus personlighet.
 • Det er ønskelig med gode forelesningsegenskaper og evne til å tale for større forsamlinger.
 • Stor arbeidskapasitet og sterk identifisering inn mot Ungt Entreprenørskap.

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet i en dynamisk og ideell organisasjon.
 • Interesserte og kompetente kolleger, samt et engasjert arbeidende styre.
 • En hektisk og givende hverdag med allsidige arbeidsoppgaver.
 • Fast ansettelse.
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Kontorsted i Vadsø med hele Finnmark som arbeidsområde.

 

Spørsmål eller mer info om UE?

Ta en titt på vår hjemmeside www.ue.no/finnmark og følg med oss på FB; Ungt entreprenørskap Finnmark, eller kontakt:

Styreleder: Svein Tore Dørmænen, svein.tore.dormaenen@ue.no, tlf: 92035900

Daglig leder: Randi Gjevestad Vorren, randi.gjevestad.vorren@ue.no, tlf 91700015

Vil du søke stillingen?

Send CV og søknadstekst for hvorfor akkurat du er den perfekte kandidaten for stillingen til: svein.tore.dormaenen@ue.no

Søknadsfrist 04.06.2017