Varanger Kraft + UE Finnmark = sant

Finnmark · 11 mai 2019

Varanger Kraft + UE Finnmark = sant

10. april 2019 ble det signert samarbeidsavtale mellom Varanger Kraft og Ungt Entreprenørskap Finnmark for årene 2019-2021.

Vi i UE Finnmark er glade for å ha Varanger Kraft med på laget f.o.m. 2019 t.o.m. 2021. Varanger Kraft kommer inn som hovedsamarbeidspartner, og vil slik sett være en sentral bidragsyter til økt verdiskaping. Gjennom å arbeide med ulike entreprenørskapsprogram som gir langsiktig kapital, i kraft av at ungdommen kommer tilbake med nødvendig kompetanse, vil det på sikt gi utvikling i Finnmark. Spesielt i Øst-Finnmark med de fortrinn og muligheter som finnes her. Vi ser frem til et spennende samarbeid, sier Pernille Karella Augedal, daglig leder i UE Finnmark.

 

Terje Skansen er glad for at Varanger Kraft er med på å bidra til at barn og unge i Øst Finnmark får mulighet til å bygge og styrke lokal identitet og gründerånd gjennom UEs entreprenørskapsprogrammer. For Finnmark er dette særdeles viktig. Vi står overfor en ny hverdag, med færre regioner og kompetanse i bevegelse. Samtidig holder vi til i en region med et stort verdiskapningspotensiale, hvor muligheten for bærekraftige satsninger innenfor blant annet vindkraft er fremtiden. VI er glade for å kunne gi et bidrag, gjennom vårt samarbeid, for å sikre satsing og prioritet i Finnmark. Et samarbeid som kommer elevene og samfunnet for øvrig til gode.