Elevbedriftskurs for lærere

Hedmark · 22.september 2015

Dato: 22. september 2015

Tid: kl 0900-1300

Sted: Stuene i Sparebanken Hedmarks lokaler i Strandgata, Hamar

Arrangør: Ungt Entreprenørskap Hedmark

 

Region Øst-messe 2015

 (Deltakere og prisvinnere fra Region Øst-messe i Sarpsborg juni 2015. Foto: Vegard Larsen)

Ludvigsen-utvalget har lagt frem sin anbefaling for fremtidens skole. Å kunne utforske og skape løftes opp som ett av fire kompetanseområder for et samfunn i stadig raskere endring.

Kompetanser som kreativitet, innovasjon, kritisk tenkning og problemløsing defineres som kompetanser skolen bør bidra til å utvikle.

 

Kreativitet og innovasjon er ikke teoretiske øvelser.  Samhandling mellom skolen og arbeidslivet er viktig for å gjøre læringen virkelighetsnær og skolen relevant

 

Vi utdanner mennesker for jobber som ennå ikke eksisterer, og for å løse problemer som ennå ikke har oppstått.

 

Ungt Entreprenørskap Hedmark ønsker velkommen til lærerkurs i Elevbedrift som metode. Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser. Kurset vil gi en grundig innføring i metoden Elevbedrift. Det vil bli gitt konkrete måter å legge opp undervisningen på. Kurset har også til hensikt å vise hvordan man kan legge opp undervisningen i Elevbedrift i valgfag og som tverrfaglig undervisning.

 

 

Kurset er gratis og det blir servert lunsj, kaffe, te og frukt.

 

 

For spørsmål, ta kontakt med Vegard Larsen på telefon; 971 25 746.

 

For påmelding, klikk her. Påmeldingsfrist 15. september.