Lærerdag: Entreprenørskap i de nye valgfagene

Hedmark · 09.september 2013

Ungt entreprenørskap Hedmark inviterer til seminar vedrørende de nye valgfagene i ungdomsskolen. Denne invitasjonen går ut til alle ungdomsskoler i Hedmark.  Det vil bli en presentasjon av Elevbedrift som metode og hvordan man kan jobbe med entreprenørskap gjennom de nye valgfagene. Videre vil vi i fellesskap drøfte hvordan man kan jobbe med de nye valgfagene.

Program:

09:00 Kort presentasjon av valgfagene
09:30 Entreprenørskap i de nye valgfagene, av Vegard Larsen, UE
10:30 Vi ser på muligheter innen de nye valgfagene.
12:00 Lunsj
12:30 Fortsetter å se på muligheter innen de nye valgfagene.
13:30 Vurdering i de nye valgfagene 
14:30-15:00 Oppsummering