Lærerkonferanse - Sälen,Sverige

Hedmark · 13.november - 14.november 2013

Entreprenørskap i skolen

Sälen 13.-14. November 2013-09-24

Ungt Entreprenørskap Hedmark og Ung Företaksamhet i Dalarna og Värmland ønsker velkommen til lærere fra grunn- og videregående skole til konferanse om ”Entreprenørskap i skolen”. Ta del i ideer, erfaringer og få inspirasjon om hvordan man kan jobbe med entreprenørskap.

Under konferansen får du treffe andre lærere, ta del i erfaringsutbytte, høre spennende og inspirerende forelesninger. Du får telta på workshops om vurdering og kjønnsforskjeller opp mot entreprenøriell læring.

Se fanene under for mer informasjon! 

PÅMELDINGSFRIST 31. OKTOBER, PÅMELDING GJØR DU HER!

Spørsmål:

Sverige: anna.dahl@ungforetaksamhet.se eller0765556587

Norge: erik.lundgard@ue.no eller +47 95267911

Velkommen!

FORELØPIG PROGRAM

10.00 Innsjekk åpner
11.30 Lunsj
12.30 Konferensen Starter: Velkmmen, intro, informasjon
12.45 Forelesning 1: Anne K. Eggen Lervik
13.45 Pause med frukt
14.00 Forelesning 2: Bedömning och Entreprenöriellt lärande med Mikael Arevius
15.00 Kaffe
15.30 Worskhop om vurdering
16.30 Oppsummering og avslutning
17.00 Egen tid, mulighet for bowling, bad mm
19.30 Middag
23.00  
   
Den 14 november  
7.30 Frokost
8.30 Forelesning 1: Genus och entreprenörskap med Lena Aune
10.30 Kaffe
11.00 Workshop
12.00 Avslutning, oppsummering og evaluering
12.30 Lunsj

Informasjon:

Forelesere under konferansen:

Hvordan hører vurdering sammen med entreprenøriell læring?

Mikael Arevius fra Ung Företaksamhet Sverige. Lærer og forfatter som på oppdrag av skoleverket arbeider med implementering av ny læreplan. Mikael har ansvar for utvikling av materiell for Ung Företaksamhet.

Hvem er entreprenør? Om kvinner og menns foretak

Lena Aune er likestillingskonsulent og foreleser for et strategisk kjønn-og likestillings arbeid i ulike foretak og organisasjoner. Hun har i de senere år arbeidet med regjeringens satsning på kvinners foretaksetableringer.

Entreprenørskap- inspirasjon, framtid og muligheter

Anne K. Eggen Lervik arbeider i Hovedorganisasjonen Virke, næringslivsorgansisasjon. Hun er lærer med stort engasjement for entreprenørskap koblet til skole, arbeidsliv og utdanningsspørsmål.

”Kompetanse som handlingskraft, mot og kreativitet etterspørres i arbeidslivet og gir elever muligheter til å ta hånd om sitt eget liv.”

Priser

Ordinær pris er 1600 kr pr. person. Takket være vårt Interreg prosjekt ”Företaksamhet i hela skolan” kan vi subsidiere lærere fra Dalarna, Värmland, Akershus og Hedmark slik at prisen blir fra 800 kr. pr. person. I prisen inngår mat, overnatting i leiligheter, aktiviteter og forelesninger.

Dere skal bo på SkiLodge i leiligheter for fire personer. Ønskes færre personer i leiligheten kan det bestilles. Prisene blir da:

Del i 4 sengs leilighet-   800 kr. pr. person.

Del i 3 sengs leilighet- 1150 kr. pr. person

Del i 2 sengs leilighet- 1350 kr. pr. person

Enkeltrom 1700 kr pr. person

 

Hver deltaker må meldes på individuelt!