Innovasjonkraft på campus Evenstad

Hedmark · 15 feb 2017

Villmarkshyttene fra venstre: Asbjørn Karbø, Rasmus Kristensen, Jonas Halvorsen, Kim André Dalen og Vegard Kjøsnes

Villmarkshyttene fra venstre: Asbjørn Karbø, Rasmus Kristensen, Jonas Halvorsen, Kim André Dalen og Vegard Kjøsnes

2.-3.februar, ble det arrangert Innovasjonscamp på Evenstad. 20 studenter fra Høgskolen i Innlandet avd. Evenstad og Blæstad, konkurrerte om hvem som kunne lage den beste forretningsidéen. Stikkord som integrering og fraflytting, gassutvinning, villmarkshytter og kjøttproduksjon gir en smakebit på hva som kom ut av campen.

Høyt nivå

I følge juryen holdt idéene et høyt nivå og bar preg av at deltakerne hadde mye kompetanse på fagfeltene sine. Forretningsidéene hadde et stort spenn, fra matproduksjon til gassutvinning. Og selv om alle var gode, var det noen som skilte seg ut.

1.plass; Villmarkshyttene

Medlemmer; Asbjørn Karbø, Rasmus Kristensen, Jonas Halvorsen, Kim André Dalen og Vegard Kjøsnes 

Villmarkshyttene er navnet på gruppa og idéen som gikk av med seieren. Deres idé handler om å lage eksklusive overnattingsopplevelser, tett på naturen, på en måte som minner om forskjellige dyrs bo. Med en imponerende  presentasjon og differensiering fra konkurrenter, var det få som tvilte på at det finnes et marked for dem. Villmarkshyttene er invitert til Østerdalskonferansen (8.mars) for å legge frem idéen.

-       Vi mener at dette er noe det er verdt å jobbe med videre, og vil se på mulighetene gjennom å utvikle det som en studentbedrift, sier Kim A. Dalen, talsperson for gruppa.

På spørsmål om hvordan arbeidet føltes svarer han;

-       Vil si det var utfordrende å jobbe med en oppgave som dette. Casen var åpen, så vi kunne angripe fra mange sider. På en annen side er det vanskelig å begrense seg til noe som er nyttig/hjelpsomt, men som allikevel er gjennomførbart til slutt.

2. plass; fra husdyrgjødsel til gass

Medlemmer;  Torstein Bjerkan Klev, Georg Fredrik Østerås, Ole Morten Gjeterud 

Agrogas  kom opp med en idé om å benytte seg av offshore-teknologi til å utvinne biogass fra husdyrgjødsel. Metoden skal være billigere enn vanlige biogassanlegg. Agrogas skal i likehet med Villmarkshyttene delta på Østerdalskonferansen.

Forretningsidéen fikk ros på grunn av måten den nyttiggjør seg av en ressurs som i dag ikke utnyttes. Om den lykkes vil den kunne ha et potensielt stor innvirkning på jordbruk og bruk av gass som energikilde. På spørsmål om hva som er veien videre, svarer Torstein Bjerkan Klev, talsperson for Agrogas;

-   Innovasjonscamp ga oss motivasjon fordi det var gøy og givende. Det er motiverende når man får jobbe med ideen og får positive tilbakemeldinger. Fremover er det interessant og se på hvordan vi kan komme videre som ei gruppe med ideen.

Selv om det var to vinnere av innovasjonscampen, var det en tredje gruppe som ble fanget opp av tilhørerne, noe som har gjort at deres idé har muligheten til å bli gjennomført.

Hvordan bruke fraflyttede gårder til å bedre integrering?

Denne gruppa og idéen kom fra tre internasjonale studenter som ønsker å løse fraflyttings-problematikken ved å utdanne og gi arbeidserfaring til flyktninger. Gruppen består av; Kim van Kooten (Nederland), Bert van der Veen (Nederland) og Maris Matten (Tyskland).

-       Vi vil gi flyktninger riktig utdanning slik at de kan livnære seg innenfor landbruket, og dermed samtidig integrere i samfunnet og holde bygdene levende, sier talsperson for gruppa, Kim van Kooten.

På spørsmål om hvordan de kommer til å jobbe med idéen videre  får vi vite at den er fanget opp og at de skal snakke med noen som har vist interesse.

-      Det kan altså hende vi kommer til å jobbe mer med dette her i framtida, men det er fortsatt tidlig å vite med sikkerhet, sier van Kooten

Innovasjonscampen startet 2.februar med inspirasjonsforedrag av Lars Nilssen (kjent fra Bård og Lars og Tørrfluelandet), som snakket om å gripe mulighetene. Etter foredraget og kreative øvelser, ble caset presentert. Gruppene brukte alt fra 6 til 20 timer på å løse caset, noe som betyr at natten ble brukt flittig av flere.