Miniseminar i Elevbedrift for rektorer og lærere ved ungdomsskoler på RØM, Hamar 31.mai

Hedmark · 10 mai 2016

Miniseminar i Elevbedrift for rektorer og lærere ved ungdomsskoler på RØM, Hamar 31.mai

EB Bravest vinnere på fjorårets RØM-messe. Aurora Michaelsen, Lina Melsnes, Ninette Sandberg, Karen Brodahl og Lene Svensson.

 ”Det var en spennende og lærerik prosess å jobbe med elevbedrift. Vi fikk ett innblikk i hvordan arbeidslivet er, og ett innblikk i hva som skal til for å være gründer. Vi lærte alt fra idemyldring, til budsjett og regnskap. Vi fikk også ett innblikk i hva som kreves for å gjøre drømmer og bedriftsideer til virkelighet. Det å skulle samarbeide i en gruppe eller bedrift er i seg selv en lærerik prosess. Man må respektere hverandre og lytte til hverandre, man må både gi etter og ta for å komme frem til ett godt resultat. Når man jobber i en bedrift må man oppføre seg og håndtere episoder som voksne”. Karen Brodahl, EB Bravest.

Gjennom elevbedriften har disse elevene fått anvende teorien de har lært på skolen på en praktisk måte. Elevene fra Grue Ungdomsskole har utviklet barnevennlige blodposeholdere for en tryggere sykehusopplevelse.  Ideen er basert på egne erfaringer fra sykehusopphold. De har brukt digitale bildebehandlingsprogrammer, markedsført seg gjennom sosiale medier, gjort beregningen og laget budsjetter, og de har fått kunnskap om verdiskaping og en bedrifts rolle i samfunnet. Men kanskje det viktigste av alt: I arbeidet med elevbedriften har de utfordret seg selv, de har opplevd læringsglede, mestring og de har fått erfaring med å jobbe sammen som team.

Se innslag om jentene i EB Bravest på God Morgen Norge HER.

Elevbedrift er læring på ordentlig. Elevbedrift er gøy! Det elevene lærer i elevbedrift kan de ikke lese seg til i en bok; det må erfares. 

Alle elever bør få oppleve Elevbedrift og få erfaring med entreprenørielle arbeidsformer på skolen. Derfor tilbyr vi i Ungt Entreprenørskap Hedmark informasjonsmøter med dere i ledelsen ved skolen, vi stiller opp på planleggingsdager for lærerne, inviterer lærere til kurs med kolleger ved andre skoler i fylket, kommer på besøk i klasserommet og følger opp både lærere og elever gjennom året med Elevbedrift. Materiell for elever og lærere ligger fritt tilgjengelig i  Elevbedrifts-løypa. Alle disse tilbudene fra Ungt Entreprenørskap er gratis. 

31.mai er Hedmark vert for Region Øst Mesterskapet på CC-stadion, Hamar. Her konkurrerer ca. 200 elever i 40 elevbedrifter fra Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold og Oppland.

Vi ønsker å invitere dere hit for å se hva elevene har fått til, i tillegg til at vi holder et introkurs i Elevbedrift for nye interessenter kl 11. Ta gjerne med dine kollegaer!

JA, jeg vil melde meg på introkurs i Elevbedrift 31.mai.

Mer info om Region Øst Messen finner du HER.

Har du ikke mulighet til å være med på minikurset den 31.mai, men er interessert i å høre mer om Elevbedrift?

Ja takk! Vi vil gjerne bli kontaktet av Ungt Entreprenørskap for et uforpliktende møte om Elevbedrift. 

Aurora, Lina, Ninette, Karen og Lene i EB Bravest hadde elevbedrift i valgfaget Produksjon av varer og tjenester. Også i valgfagene Design og redesign, Produksjon for salg og scene og Innsats for andre, danner Elevbedrift et inspirerende og lærerikt rammeverk for faget. Elevbedrift passer inn i fagene Utdanningsvalg og i Arbeidslivsfag. Programmet er fleksibelt; det kan drives intensivt i en kort periode eller over et skoleår. Ungt Entreprenørskap har verktøy for vurdering av elevenes arbeid. Elevbedrift kan med fordel organiseres som et flerfaglig prosjektarbeid der læreplanmål blant annet i matte, norsk, samfunnsfag og kunst og håndtverk dekkes. 

 "Jeg som lærer har blitt mer motivert til å yte det lille ekstra når jeg ser utbyttet elevene har av å jobbe med elevbedrift. Det er en flott måte å jobbe tverrfaglig på. Ved vår skole trekker vi inn kompetansemål både innen norsk (referat, rapport, søknad, intervju), matematikk (budsjett, regnskap, avanse, rabatt), samfunnsfag (bruk av ressurser, samarbeid, konflikter, bruk av teknologi, bærekraft) og KRLE (etikk og moral, sosialt og økologisk ansvar, bærekraft). Det åpner samtidig muligheten for å trekke inn andre faginstanser og det lokale arbeids- og næringslivet."

Carina Hansesætre, lærer ved Rakkestad ungdomsskole.