Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Hordaland

Hordaland · 09.april 2014

Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Hordaland er berammet til 9. april kl. 14.30 - 15.30 på VilVite. I forkant av årsmøte arrangeres den årlige fylkesfinalen i SMARTere Energi 5.- 7. trinn.

Saker:

Kl. 14:30 Årsmøte

Åpning ved styreleder Dan Femoen

 1. Styrets forslag til årsberetning og regnskap 2013, vedlegg 1,2
 2. Valg
  1. Styre – valgkomiteens innstilling
  2. Revisor – valgkomiteens innstilling
  3. Valgkomité – styrets innstilling
  4. Representant til råds- og årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge –styrets innstillingt
  5. Kontingenter
  6. Andre saker
   1. Læremateriell på nynorsk – orientering om status

 Last ned årsmelding 2013. Vedlegg.