IA - kurs for lærere

Hordaland · 30.september 2015

IA står for inkluderende arbeidsliv

IA-kurset for lærere setter deg i stand til å hjelpe elevene i sitt IA-arbeid samt motivere elevene til å delta på IA-kurset for elever som holdes 27. oktober og 12. november i Bergen. På dette kurset vil elevene få kunnskap om hva man bør fokusere på for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, samt tips i forhold til konflikthåndtering og oppfølging av fravær. 

Kurset holdes av NAV Arbeidslivssenter
Påmeldingsfrist 28. september

Soap of hope UB