Innføringskurs i ungdomsbedrift for nye lærere (vgs)

Hordaland · 23.april 2020

Det mest verdifulle med å drive ungdomsbedrift er å lære gjennom å gjøre. Det er ikke tradisjonell skoletime – det er rett og slett læring i praksis. - Annelin, tidligere Ungdomsbedriftselev

Har du lyst til å lære mer om hvordan du kan få en mer praktisk skolehverdag, samtidig som du får dekket målene i læreplanen? Vil du lære en metode som får elevene og deg til å se sammenhengen mellom fagene? Da kan ungdomsbedrift være noe for deg. 

Entreprenørskap, bærekraft og dypedelæring blir enda viktigere i tiden som kommer - ungdomsbedrift er en relevant og gjennomprøvd metode som harmonerer godt med det nye læreplanverket.  

Ungt Entreprenørskap inviterer nye lærer til en kort innføring i ungdomsbedrift. Metoden ungdomsbedrift er svært fleksibel og kan tilpasses ulike utdanningsprogram og fag. Vi tilrettelegge innholdet ut fra hvilke studieretninger deltakerne kommer fra.