Innsendingsfrist konkurransebidrag til Fylkesmessen

Hordaland · 18.februar 2013

18. februar skal alle konkurransebidrag til fylkesmessen for ungdomsbedrifter være postlagt.
Unntak: Bidrag til "beste regnskap" - frist 8. mars

Konkurransebidrag sendes til:

Ungt Entreprenørskap Hordaland
Postboks 694 Sentrum
5807 BERGEN