Inspirasjonsforedrag for UB-lærere: Hvordan teste ut en forretningside?

Hordaland · 18.november 2015

Ungdomsbedrift - Hvordan i all verden skal vi teste ut en forretningside?
Onsdag 18. november Kl. 15.00 – 16.00, Veiten 3, 6 etg.

Hvordan kan du lære dine elever å teste ut om forretningsideene de kommer opp med holder mål?

Vår nye daglige leder, Gry Sæterdal, deler sine beste tips og erfaringer fra å ha jobbet med gründere hos Etablerersenteret i Business Region Bergen. Dette handler om hvordan man effektivt kan få tilbakemelding fra markedet på om ideen din er liv laga eller ikke i løpet av en skoletime eller to.

Bakgrunn:
Mange lærer har utfordringer i perioden da ungdomsbedriftene skal komme opp med sine forretningsideer. Hva er en god ide? Og hvordan skal du fortelle elevene at du ikke synes at ideen deres er så god (uten å drepe motivasjonen)? Svaret er å la elevene selv «stikke fingeren i jorden» for å avklare om denne ideen er verd å gå videre med.

Vi legger opp til en uformell tone og vi diskuterer gjerne konkrete ungdomsbedrifter som dere (deltakende lærere) kommer med.

Dersom man har lyst… (ikke i UE-regi)
Etter workshopen blir det mulighet for å være med ut å ta en matbit (ca.kl 16.30). Deretter legges det opp til at de som vil kan delta på Ignite-kveld på biblioteket som er den del av Global Entrepreneurship Week. (Starter kl. 18) Dette er en fin mulighet for å sosialisere og blir kjent med andre UB-lærere.

Påmeldingsfrist mandag 16. november

Les mer om Ignite-arrangementet her….