Introduksjonskurs: Ungdomsbedrift som pedagogisk metode

Hordaland · 29.mai 2015

Vi inviterer til introduksjonskurs i ungdomsbedrift som pedagogisk metode

Tid: 29. mai. Kl. 9.00 - 15.00
Sted: Klosterhagen hotell på Nordnes, Strangehagen 2

Påmeldingsfrist er 26.05. Trykk her for å melde deg på:
https://uehordaland.wufoo.eu/forms/pamelding-til-introduksjonskurs-i-ungdomsbedrift-zd9nld20jh57el/

Ungdomsbedrift er en tverrfaglig pedagogisk metode, solid forankret i LK 06 og kompetansemål for fagene. På introduksjonskurset får du som ny lærer en kreativ og praktisk innføring i Ungdomsbedrift og hvordan dette kan tas i bruk nettopp i ditt fag. Du får blant annet innføring i hvordan du kan jobbe med ideutvikling og gruppesammensetning, og vi går gjennom årshjulet for ungdomsbedrift og vårt kurstilbud for elever og lærere gjennom året.

Introduksjonskurset er gratis, og inkluderer lunsj og læremateriell.