Kunngjøring - årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland

Hordaland · 01.april 2020

Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Vestland 2020 vil bli holdt i forbindelse med årsmøte
i Ungt Entreprenørskap Hordaland og Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.