Kunnskapslunsj på BI for Ungdomsbedrifter

Hordaland · 08.desember 2014

Tid: Mandag 08.12.14
Sted: Handelshøyskolen BI – BI Bergen, Kong Christian Fredriks plass 5, 5006 Bergen 
(Auditoriet i 3. etg.)

Programmet er todelt

Program 1
Gjelder Daglig Leder og Personalansvarlig i UB
kl 1045 – 1130 "Ledelse = Samspill" v/ Elisabeth Anfinsen Seim

Program 2
Gjelder alle elevene i UB
kl. 1130 - 1200 Felles lunsj for alle i Kantinen BI 3. etg.
kl. 1200 - 1245 Målrettet markedsføring v/ høyskolelektor Morten William Knudsen, BI
kl. 1245 – 1315 Utvikling av bedriften – Hva er viktig å tenke på? v/høyskolelektor Robert Ingvaldsen
5 min pause
kl. 1320-1340 Presentasjon av BI v/PR-team
kl. 1340 – 1400 Informasjon om Fylkesmessen v/Ungt Entreprenørskap Hordaland

Påmelding her - frist torsdag 4. desember kl. 12.00