Kunnskapslunsj på BI for Ungdomsbedrifter

Hordaland · 07.desember 2015

Tid: Mandag 07.12.15
Sted: Handelshøyskolen BI – BI Bergen, Kong Christian Fredriks plass 5, 5006 Bergen 

Programmet er todelt

Program 1 Gjelder Daglig Leder og Personalansvarlig i UB
kl 1045 – 1130 Ledelse=Samspill v/Direktør og høyskolelektor Elisabeth A. Seim

Program 2 Gjelder alle elevene i UB
kl. 1130 - 1200 Felles lunsj for alle i Kantinen BI 
kl. 1200 - 1245 Teambuilding og strategi v/Elisabeth A. Seim og Stein Lavik
kl. 1245 – 1300 Presentasjon av BI v/PR-team
kl. 1300- 1330 Informasjon om Fylkesmessen v/Ungt Entreprenørskap Hordaland

Frist for påmelding: Torsdag 3. desember kl. 12.00