Kurs for UB-elever: Hvordan å jobbe med kreativ ideutvikling

Hordaland · 16.september 2015

Ungt Entreprenørskap, i samarbeid med Norges Kreative Høyskole, har gleden av å invitere dere til kurs. Her vil du lære en metode for hvordan dere kan jobbe systematisk med kreativ ideutvikling.

Påmeldingsfrist er 14. september

Hele ungdomsbedriften kan delta om ønskelig. Dersom det ikke er mulig kan dere sende 3 elever - disse blir en egen liten gruppe på kurset. Vi anbefaler da at disse elevene lærer opp de andre i bedriften etterpå slik at dere kan ta i bruk metoden for ideutvikling i deres egen bedrift.

Vi har et begrenset antall plasser så her gjelder det å være kjapt ute med påmeldingen....
Tilsvarende kurs vil også bli satt opp: Tirsdag 22. september

PS. Vi vil anbefale lærere å delta på kurset som observatører for å få innsikt i hvilke metoder elevene lærer denne dagen. (Bruk samme påmeldingsskjema som elevene)

NKH logo