Kurs for UB-lærere: Hvordan styre kreative prosesser og ideutvikling? Kurskveld 1 av 2

Hordaland · 10.september 2015

De fleste elever som starter ungdomsbedrift på videregående skole begynner året med en kreativ prosess for å komme frem til sin forretningside.

På dette kurset vil du lære hvordan man legger opp til kreativ ideutvikling for elevene. Hvordan du styrer prosessen for å generere og velge ut ideer. Du vil også få tips til en rekke konkrete øvelser som kan brukes i klasserommet.

Kurset går over følgende to kurskvelder og holdes av Silje Grastveit v/Impact Hub Bergen:
Torsdag 10. september, kl. 17-20 – Impact HUB,  Holmedalsgården 3, 5003 Bergen
Torsdag 24. september, kl. 17-20 – Impact HUB,  Holmedalsgården 3, 5003 Bergen 

Kurset har begrenset antall plasser. Det forutsettes at deltakerne deltar begge kvelder da det legges opp til at man prøver ut metoden i praksis på egen klasse mellom kveld 1 og 2. Kurset er gratis. Påmelding er bindende. Påmeldingsfrist er fredag 4. september

Kurset vil bli holdt av Silje Grastveit fra Impact HUB Bergen som har mer enn 10 års erfaring som prosessleder og konsulent for en lang rekke små og store virksomheter innen ulike sektorer.

Silje Grastveit

Silje Grastveit på LinkdIn

Les mer om Impact HUB Bergen

Kurset er praktisk rettet og inneholder verktøy for ideutvikling som lærerne kan ta med seg rett tilbake til klasserommet for utprøving.

• Man vil få kompetanse innen kreative prosesser og vil lære hvordan man legger opp og styrer en slik prosess på en god måte i klasserommet. Dette inkluderer også en enkel innføring i verktøy for forretningsutvikling – hvordan utvikle en bedrift fra en tidligfase idé.

• Kunnskap om hva som fremmer entreprenørskap, innovasjon og kreativitet.

• Hvordan man kan finne frem til samfunnsutfordringer som inspirerer elevene til entreprenørskap. Kurset vil være en arena for å dele og reflektere over erfaringer. 

 Vi har som mål at du skal bli trygg i klasserommet og kunne inspirere og motivere dine elever. Det legges vekt på at kurset skal passe for alle studieretninger.